Kursen Juridik och teknik för små avlopp 1-2/12 blir webbutbildning

VA-guiden bjuder in till två utbildningsdagar på webben med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Björn Eriksson, redaktör små avlopp

Vi hoppades på ett förändrat läge och satsade ju på att få till ett ”vanligt” men corona-anpassat utbildningstillfälle i Örebro. Men med tanke på läget med ökad smittspridning på vissa ställen har vi valt att ställa in träffen i Örebro och erbjuda utbildningen på webben istället.

Om utbildningen

Vi vill stödja dig att bli bättre på att handlägga ärenden som rör små avlopp så att du känner dig säkrare i inspektörsrollen. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp.

Målet med dagarna är att du ska bli bättre på att granska ansökningar, göra säkrare bedömningar vid tillsyn och ställa rättssäkra krav. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små avlopp men även andra aktörer är välkomna att delta.

Anmälan senast 2020-11-19. Läs mer