10-11 februari, Dagvattenanläggningar på bjälklag – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt tillfälle för vår populära utbildning om dagvattenhantering på bjälklag. Lär dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna vegetation och omhänderta dagvatten. Utbildningen kommer att genomföras digitalt under två förmiddagar.
Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med gröna tak, till exempel konsulter inom dagvatten eller bygg, va-ingenjörer, kommunala handläggare, arkitekter, landskapsarkitekter och verksamma inom fastighets- eller byggbolag. fastighets- eller byggbolag. Några frågor som kommer att besvaras under utbildningen är följande
  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur säkerställs bjälklagets täthet över tid för att undvika skador på byggnader?
  • Hur undviks översvämningar på bjälklaget vid händelse av kraftiga regn?

Föreläsare:

  • Anna Pettersson Skog, Uppdragsledare och expert inom mark och vatten på Sweco
  • Jonatan Malmberg, Specialist urbana vegetationssystem och biokol på Ecotopic
  • Tobias Karlsson, Seniortekniker vid BMI Group (Roofing & Waterproofing)

Datum:

10-11 februari
Tid: Dag 1: 9.00-12:00, Dag 2: 9.00 -12.00
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se , 0583-406 74

Pris:
Medlemmar i VA-guiden – dagvatten: 3500 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 4900 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag: 5 februari

Inbjudan och Program (klicka för att ladda ner)

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta ändå.

Se alla VA-guidens utbildningar

Anmälan
Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

10-11 februari, Dagvattenanläggningar på bjälklag - webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar