17-18 mars 2021, Vatten Avlopp Kretslopp – digital konferens

Välkommen till den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Till bokningen och konferensens hemsida
Till program (pdf)

PROGRAMÖVERSIKT


Onsdag 17/3 Liveprogram 

09.00 – 10.15
 • Välkomna till VAK 2021!
  Maja Englund, vd för VA-guiden och Mat Johansson VA-guiden/Ecoloop
 • Hur kan det vara vattenbrist i de 1000 sjöarnas län?
  Helena Jonsson, landshövding Jönköpings län
 • Vatten, avlopp och Vättern – En resa genom årtionden
  Måns Lindell, limnolog Vätternvårdsförbundet
 • Svenskt Vattens perspektiv på Sveriges VA-utmaningar – idag och i framtiden
  Mikael Larsson, Chef Vattentjänstenheten, Svenskt Vatten
 • VA-branschen och pandemin – Det nya normala?
  Håkan Strid, miljöchef Jönköping kommun, Erik Winnfors, Cirkulation, och Mikael Larsson, Svenskt Vatten
10.15 – 10.45
 • Fikapaus – tid att besöka den digitala utställningen
10.45 – 12.15

VA-aktuellt – de senaste från myndigheter och forskarvärlden

 • Vägledningar om dricksvatten och statligt stöd för bättre vattenhushållning
  Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten
 • Naturvårdsverkets arbete med dagvatten, avloppsrening och resurshushållning – en överblick
  Nina Lans och Anna Åkerblom, Naturvårdsverket
 • Ny vägledning om vattenförsörjning i fysisk planering
  Cecilia Näslund, Boverket
 • Nya karttjänster om grundvatten och granskning av de gamla tumreglena för skyddsavstånd för små avlopp
  David Everborn, SGU
 • Livsmedelsverkets aktuella uppdrag och pågående projekt
  Melle Säve-Söderbergh, Livsmedelsverket
 • På gång inom VA-forskningen
  Annelie Hedström, Luleå Tekniska Universitet
12.15 – 13.00
 • Lunch – tid att besöka den digitala utställningen
13.00 – 14.30
 • Fråga experten – Dagvatten och VA-planering, Expertpanelen diskuterar konferensdeltagarnas frågor
  Emma Sjögren, WSP, Jonas Andersson, WRS, Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, Anne Adrup, Sweco
14.30 – 15.00
 • Avslutning och summering

Torsdag 18/3 Liveprogram

09.00 – 09.45
 • VAK:s morgonsoffa om utredningen om hållbara vattentjänster – Plötsligt händer det?
  Agnes Larfeldt, Agnes Advokatbyrå, Lennart Lorick, Falkenbergs kommun och Sigrid de Geyter, Uppsala Vatten och Avfall

Avlopp & Kretsloppspriset

 • 2019 års pristagare: Mälarenergi och Mungaprojektet
  Ann-Charlotte Duvkär, Mälarenergi
 • Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset
  Maria Lennartsson, Stockholms stad

09.45 -10.15

 • Fikapaus – tid att besöka den digitala utställningen
10.15 – 12.00

VA är en prövning

 • VA-utbyggnad, dricksvattenbrist och ny avloppspolicy
  Anna Thorén, Uddevalla kommun
 • Små VA-lösningar i sammanhängande bebyggelse – när är gränsen nådd?
  Emma Sjögren, WSP och Ida Lidholt, Växjö kommun
 • Enskilt vatten och avlopp i bygglovsprövningen
  Sandra Ek, Värmdö kommun
12.00 – 13.00
 • Lunch – tid att besöka den digitala utställningen
13.00 – 14.30
 • Fråga experten – Små avlopp, Expertpanelen diskuterar konferensdeltagarnas frågor
  Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten, Inga Hermann, Luleå Tekniska Universitet, Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, Representanter från VVS-fabrikanternas råd, Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten
14.30 – 15.00
 • Avslutning och summering
15.00
 • After VAK
  Stanna kvar och diskutera frågor efter konferensen

Inspelade föredrag

Små avlopp – stora utmaningar

 • Aktuellt om små avlopp
  Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten
 • Funktion, tillsyn och hållbarhet hos små avlopp
  Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet
 • Markretention av fosfor från små avlopp – sammanställning av tillgänglig forskning
  Ida Envall och Charlotte Åberg, Formas och Jon Petter Gustafsson, SLU
 • GIS-stödet för små avlopp
  Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Dagvattenanläggningar – från det lilla till det stora

 • Tillsyn på dagvattenanläggningar – Erfarenheter från tillsynskampanjen i Västra Götaland och Halland
  Christina Wetterlundh, Sweco
 • Grön ombyggnad som skydd mot översvämningsskador
  Tobias Emilsson, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Flaskhalsar vid skötsel och drift av våtmarker och dammar
  Frida Hermanson, Barbro Beck-Friis, WRS och Carin von Köhler, Knivsta kommun
 • Effektiv kommunikation och implementering av innovativa dagvattenkonstruktioner
  Björn Schouenborg, RISE
 • Levande gaturum – en handbok i blågröngrå system
  Kent Fridell, Edge
 • Behov och möjlighet till utvärdering av prefabricerade dagvattenlösningar
  Brita Stenvall och Josefine Klingberg, RISE

VA-planering – regionalt, kommunalt och lokalt perspektiv

 • VA-plan i Jönköping – god kommunikation, planering och samarbete
  Annica Magnusson, Jönköpings kommun
 • Underlag för strategisk VA-planering – Ett exempel från Dalarna
  Anita Lundmark, Länsstyrelsen Dalarna
 • I ljuset av Solvarmdomen
  Agnes Larfeldt, Agnes Advokatbyrå

Erfarenhetsutbyte om små avlopp

 • Grundvattenrör, ventilation och ansökans innehåll i praktiken
  Johnny Sirén och Ingrid Sirén, JIS i Brevik och Lena Gustavsson, Miljösamverkan östra Skaraborg
 • Kommunsamarbete för bättre tillståndsprocess
  Stefan Engblom och Marie Albinsson, Ecoloop
 • Effektiv kontroll för skitbra avlopp
  Bodil Eriksson och Melinda Eriksson, Örebro kommun

Verktyg för bättre dagvattenplanering

 • Behov av en högre klimatfaktor vid anpassning av städernas dagvattensystem
  Erik Kjellström, SMHI
 • Mysteriet med fiskdöden i Råån
  Nina Svenbro och Karl Holmström, Ekologigruppen
 • Mikroplaster från konstgräsplaner – Stort eller litet problem?
  Fredrick Regnell, Ecoloop och Sara Gripstrand, Kalmar kommun

Värdet av vatten

 • Klimatsäkert vatten – hur räcker vattnet till allas behov och vem ska se till att det räcker?
  Jenny Åström, Sydvatten
 • Vattenbesparande åtgärder för kommuner och hushåll
  Caroline Holm, WRS
 • Vattenbrist kräver nytänkande
  Henrik Kjellgren, My Olausson och Ulf Wallinder LBVA

Mer information om konferensen och hur du anmäler dig hittar du här.