Sista dagarna att anmäla sig till vår VA-juridikutbildning den 14 januari

Tisdag den 12 januari är sista chansen för att anmäla sig till VA-guidens utbildning, Grundläggande VA-juridik i kommunal VA-planering som genomförs på webben torsdag den 14 januari.

Vår erfarna föreläsare, miljöjurist Jonas Christensen ger dig en genomgång av de viktigaste och mest grundläggande reglerna som berör den kommunala VA-planeringen. Du får en genomgång i VA-juridik från bland annat Vattentjänstlagen (LAV), Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) och kommunens ansvar för VA-planering utifrån lagstiftningen.

Målgruppen för vår halvdagsutbildning är kommunala tjänstemän från olika förvaltningsområden som till exempel teknisk förvaltning/ VA-bolag, miljö- och hälsoskydd fysisk planering, samhällsbyggnad och övergripande planering. Utbildningen passar även VA-konsulter, förtroendevalda i kommunerna och andra branschpersoner som behöver en grundläggande orientering i VA-juridik inom den kommunala VA-planeringen.

Läs mer och anmäl dig här.