Inbjudan till projekt om strategier för beteendeförändring och vattenbesparing

Intresset för att minska vattenförbrukningen är stort hos många av landets kommuner och VA-bolag. Nu finns möjligheten att vara med i ett projekt som ska främja erfarenhetsutbyte kring strategier för beteendeförändring och vattenbesparing. 

Projektet, som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling, riktar sig till VA-huvudmän och kommuner. Målet är att ta fram och på sikt kunna utvärdera strategier som leder till minskad vattenförbrukning hos konsumenterna. Delmål är bland annat att ta fram goda exempel på kommunikationsåtgärder från Sverige och internationellt, underlätta ett kunskapsutbyte mellan VA-aktörer och få en bred dialog kring vattenbesparing. Digitala träffar kommer att hållas 25 mars, 15 april och 20 maj.

Vill du vara med? Se inbjudan här eller klicka på bilden nedan.