13 april, Grundläggande förvaltningsrätt – Save the date

Den uppskattade fortbildningen i förvaltningsrätt återvänder 13 april. Föreläsare Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, leder oss längs ett ärendes gång genom förvaltningen och diskuterar förvaltningsrättsliga frågor som dyker upp på vägen.

Utbildningen utgår från Förvaltningslagen (2017:900) och hämtar exempel från förarbeten, rättsfall med mera. Exempel på frågeställningar som vi tar upp är:

 • Innebörden av att förvaltningslagen är subsidiär
 • Ärendes anhängiggörande och hur man hanterar ärenden som kommer till fel myndighet
 • Vi sneglar på offentlighets- och sekretessfrågor och hur dessa hanteras
 • Myndighetens ansvar för att ett ärende är tillräckligt utrett (officialprincipen) och hur man hanterar situationer där underlagsmaterialet är för dåligt
 • Kommunicering av handlingar och partsinsyn
 • Hur man ställer upp ett beslut, och olika typer av beslut
 • Motiveringsskyldigheten
 • Vite eller inte vite?
 • Överklagandeprocessen, vem har rätt att överklaga?
 • Om myndigheters möjlighet att ändra och rätta egna beslut
 • Vilken roll kan kronofogden ha för myndighetens arbete

Mer information och möjlighet att boka din plats kommer inom kort!

Målgrupp

Denna kurs vänder sig främst till handläggare och förtroendevalda inom sektorerna miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Även om de flesta exemplen är hämtade från dessa rättsområden är kursen intressant även för handläggare inom andra rättsområden, såsom inom plan- och bygg.

Datum: Tisdag 13 april 2021
Tid: kl 09.00 – 16.00, (kl 8:45 inloggning för deltagare och kontroll av teknik)
Plats: En länk till webbsändningen kommer att skickas ut till alla deltagare efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta ändå.
Anmälan: Öppnar snart!
Arrangör: Ekolagen miljöjuridik i samarbete med VA-guiden
Frågor? Kontakta Marie Strand, tfn 018-10 57 01