Sista chansen att anmäla sig till utbildning om dagvattenanläggningar på bjälklag!

Under två förmiddagar 10-11 februari anordnas VA-guidens digitala utbildning om dagvattenanläggningar på bjälklag. Lär dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna vegetation och omhänderta dagvatten. Sista anmälningsdag är 5 februari.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med gröna tak, till exempel konsulter inom dagvatten eller bygg, VA-ingenjörer, kommunala handläggare, arkitekter, landskapsarkitekter och verksamma inom fastighets- eller byggbolag.

Läs mer och anmäl dig här.

Sista anmälningsdag är 5 februari.