25-26 maj, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

VA-guiden erbjuder en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. VA-guiden håller i första dagen och Ekolagen Miljöjuridik håller i den andra.

Utbildningen passar dig som är relativt ny inom området små avlopp. Genomgångar av tekniker för småskalig avloppsrening och juridiken som rör små avlopp triggar såklart alltid tankar, idéer och reflektioner. Diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenhet. Även om du är ny på området utgår vi ifrån att du har vissa förkunskaper inom miljö- och hälsoskydd samt miljöbalken.

25/5 – teknik för små avlopp

VA-guiden håller i teknikgenomgången och stor vikt läggs vid markbaserad teknik och det underlag om platsens förutsättningar som behövs för att pröva hur pass lämplig den föreslagna tekniklösningen är. Eftermiddagen ägnas åt teknik för extra fosforavlastning, förtillverkad teknik samt källsorterande tekniker.

VA-guidens teknikgenomgång utgår från den aktuella teknikgenomgången som ges till gräventreprenörer som går ME-skolans diplomutbildning. Innehållet anpassas för att passa miljökontorets frågeställningar utifrån prövning och tillsyn.

26/5 – juridik som rör små avlopp

Reglerna runt små avlopp finns framförallt i miljöbalken och ett antal förordningar under miljöbalken. Men många av handläggningsreglerna finns förvaltningslagen.

Under den andra dagen av denna kurs går Jonas Christensen igenom de centrala reglerna som berör handläggningen av de små avloppsanläggningarna. Vi går igenom balkens allmänna målregler, hänsynsreglerna och bestämmelser som reglerar tillståndskrav anmälningsskyldighet. Vi kommer också att gå igenom de handläggningsregler som både finns i balken och i förvaltningslagen. Hur formulerar man t.ex. ett beslut, måste man alltid kommunicera och vad är det som ska kommuniceras?

Inledningsvis berör vi även vissa bestämmelser i PBL och i lagen om allmänna vattentjänster för att ge en överblick av regelsystemet som rör VA.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB, håller i utbildningen och ger sin syn på hur man bör tolka reglerna och ger tips om hur man hittar rättspraxis. Jonas Christensen är en erfaren utbildare och riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har också lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till små avlopp och har bidragit med över 200 expertsvar inom medlemstjänsten VA-guiden små avlopp, Fråga experten.

Datum: 25-26 maj 2021
Tider: 8.30-16.30
Plats: En möteslänk (Teams) till träffen kommer att skickas ut till alla deltagare ett par dagar innan utbildningen.
Anmälan: senast 2021-05-18. (Anmälan är bindande men kan överlåtas, läs mer i våra bokningsvillkor vid anmälningsformuläret)
Avgift: Medlem, 6100 kr / Icke medlem, 7500 kr. Priserna anges exklusive moms.
Arrangör: VA-guiden
Frågor: Besvaras av Björn Eriksson, VA-guiden, bjorn.eriksson@vaguiden.se

Varmt välkommen!
Utförligare program kommer inom kort.

Titta gärna på följande inlägg inför utbildningen, Rapporttips till ny kollega om små avlopp

Boka en plats

Obs! Läs mer om bokningsvillkoren för utbildningen och hur vi behandlar dina personuppgifter under anmälningsformuläret.

25-26/5 2021 Grundläggande teknik och juridik för små avlopp webb
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Priserna anges exklusive moms.
För- och efternamn
T.ex. Miljöinspektör, konsult etc
Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med små avlopp?
Vi frågar för att kunna förbereda oss.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor

  • För att kunna hantera din anmälan till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). VA-guidens integritetspolicy.
  • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
  • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
  • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.