Vilket värde har vatten för dig?

Världsvattendagen den 22 mars 2021 fokuserar på värdet av vatten. Genom att uppmärksamma det till synes självklara, att vatten är grundläggande för liv, kan vi synliggöra vattnets sanna värde.

I årets upplaga av World Water Day efterfrågar FN folks berättelser om vatten och hur de värdesätter det. Vatten Avlopp Kretslopp 2021 hade ett seminarieblock med rubriken Värdet av vatten som innehöll följande föredrag:

Konferensens deltagare kan se föredragen till och med den 18 juni 2021.

Svensk utblick

Efter ett par torra säsonger har det blivit lättare för landets vattenproducenter att nå ut med sina budskap om att värdesätta och spara på vattnet. Flera föreläsare under VAK tog som sagt upp frågan om vattnets värde, bland annat Mikael Larsson från Svenskt Vatten som med hjälp av olika kampanjer betonat värdet av vattnet de senaste åren.

När vi inom VA-guiden belyst frågor om kretslopp har fokus lätt hamnat på den snåriga frågan om näringens kretslopp från odling, via avlopp och tillbaka till produktiv mark. På senare tid har dock termen kretslopp vidgats i sin användning till att även omfatta vattnets kretslopp och då med lokala loopar.

Tips: vattenbesparande åtgärder för kommuner och hushåll

En exempelsamling för kommuner och hushåll. Mer om projektet finns att läsa här:
sammanfattande rapport om vattenbesparande tekniker.
Baserat på projektet och rapporten har vi sammanfattat information om vattenbesparande tekniker via avloppsguiden.se. Projektet var ett samarbete mellan WRS, Ecoloop, VA-guiden, Uppsala vatten, Östhammar kommun, Fyrisåns vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Sagt om rapporten, två deltagare om rapporten via VAK 2021

Tack! Jättebra med så konkreta siffror och resonemang kring olika vattenbesparingstekniker, och den breda sammanställningen av slutsatser och reflektioner är intressant.

Vilken konkret och fördomsfri utredning, uppskattar ert tankesätt/metod! Slutsatserna var jag bara tvungen att kopiera, huvudet på spiken. Så trevligt att vi fick ta del av detta, tack!

#WorldWaterDay

På kampanjens hemsida finns gott om resurser och inspiration apropå värdet av vatten. Den 22 mars släpps rapporten, United Nations World Water Development Report 2021 On Valuing Water
Sammanfattning på engelska, 11 sidor.

Från tidigare kampanjer berör denna låt mig lika starkt varje gång.
/Björn Eriksson, redaktör VA-guiden.