9 juni, Utformning av dagvattendammar – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en utbildning om hur man på bästa sätt utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel. En rad olika aktörer deltar och berättar om sina erfarenheter från arbetet med dagvattendammar.

I Sverige finns lång erfarenhet av utformning av dammar och våtmarker för rening av dagvatten. Kunskapen finns dock inte samlad, utan spridd i olika publikationer och hos yrkesverksamma i branschen. Det gör att goda och dåliga erfarenheter inte alltid kommer de som är beställare eller projektörer till godo och i värst fall upprepas tidigare misstag helt i onödan.

Syftet med denna utbildning är att förmedla viktig kunskap och erfarenheter av utformning och skötsel, så att de dammar som ritas och byggs blir effektiva och lättskötta reningsanläggningar som också gynnar biologisk mångfald och rekreation.

Målgruppen är VA-projektörer, landskapsarkitekter, beställare på kommuner inom exploatering och VA, miljöinspektörer som arbetar med dagvattenfrågor.

Inbjudan och program (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare:

  • Jonas Andersson, VD och seniorkonsult, WRS
  • Hannes Öckerman, miljökonsult WRS
  • Per Nyström, Ekoll, docent i limnologi
  • Emil Eriksson, VD, Järven Ecotech
  • Per Danielsson, nationell samordnare, SGI
  • Frida Hermanson, biolog, WRS
  • Andreas Jacobs, VA-projektör, Täby kommun

Läs mer om föreläsarna i det bifogade programmet.

Datum: 9 juni
Tid: 8.30-16.00
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se , 0583-406 74

Pris:
Medlemmar i VA-guiden – dagvatten: 3500 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 4900 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag: 4 juni

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta ändå.

Se alla VA-guidens utbildningar

Anmälan
Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

9/6, Utformning av dagvattendammar - webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Intresserad av en offert för en eller flera av VA-guidens medlemstjänster?
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar