25 november, Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering – webbutbildning

Välkommen att boka dig till en webbutbildning i grundläggande förvaltningsrätt anordnad av Ekolagen Miljöjuridik i samarbete med VA-guiden. I denna fortbildning följer vi ett ärendes gång i en tänkt förvaltning och diskuterar förvaltningsrättsliga frågor som dyker upp på vägen.

Utbildningen utgår från Förvaltningslagen (2017:900) och hämtar exempel från förarbeten, rättsfall med mera. Exempel på frågeställningar som vi tar upp är:

– Innebörden av att förvaltningslagen är subsidiär
– Ärendes anhängiggörande och hur man hanterar ärenden som kommer till fel myndighet
– Vi sneglar på offentlighets- och sekretessfrågor och hur dessa hanteras
– Myndighetens ansvar för att ett ärende är tillräckligt utrett (officialprincipen)
– Hantering av situationer där underlagsmaterialet är för dåligt
– Kommunicering av handlingar och partsinsyn
– Hur man ställer upp ett beslut, och olika typer av beslut
– Motiveringsskyldigheten
– Vite eller inte vite?
– Överklagandeprocessen, vem har rätt att överklaga?
– Om myndigheters möjlighet att ändra och rätta egna beslut
– Vilken roll kan kronofogden ha för myndighetens arbete

Till programmet (pdf)

Målgrupp

Denna kurs vänder sig främst till handläggare och förtroendevalda inom sektorerna miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Även om de flesta exemplen är hämtade från dessa rättsområden är kursen intressant även för handläggare inom andra rättsområden, såsom inom plan- och bygg.


Datum: Torsdag 25 november 2021
Tid: kl 09.00 – 16.00, (kl 08.45 inloggning för deltagare)
Arrangör: Ekolagen miljöjuridik i samarbete med VA-guiden
Frågor? Kontakta gärna Marie Strand, marie.strand@vaguiden.se, 018-10 57 01

Pris (alla priser anges exkl. moms):
2900 kr/deltagare för medlemmar i VA-guiden
3900 kr/deltagare ordinarie pris
(10% grupprabatt vid anmälan av 5 deltagare och uppåt från samma organisation)

Anmälan: Anmälan gör du nedan, senast 2021-11-22. (Anmälan är bindande men kan överlåtas, läs mer i våra bokningsvillkor vid anmälningsformuläret)

OBS! En länk till utbildningen kommer att skickas ut till alla deltagare efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta ändå.


Om kursledaren

Jonas Christensen, jurist Ekolagen Miljöjuridik AB

Jonas Christensen, jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sedan 2007 driver han Ekolagen miljöjuridik AB  på heltid, där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala bygg- och miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på dessa förvaltningar. Jonas har lång erfarenhet av miljörättsliga frågor och är en av VA-guidens experter i den uppskattade medlemstjänst Fråga experten där han bl a svarar på juridiska frågor kring små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Varmt välkomna!


Anmälan

Obs! Läs mer om bokningsvillkoren för utbildningen och hur vi behandlar dina personuppgifter under anmälningsformuläret.

25/11 2021 Grundläggande förvaltningsrätt - Webb
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor:

  • För att kunna hantera din anmälan till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). VA-guidens integritetspolicy.
  • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
  • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
  • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.