Lunchwebbinarium om små avlopp 30 juni

Branschinitiativet VA-Fakta bjuder in till webbinarium med fokus på små avlopp.

Tid: Onsdag den 30 juni, kl 12:30-13:30
Plats: Livesändning på Facebook – öppet för frågor
Länk: Riksdagens avloppsuppror: ny frihet eller katastrof för kommunens VA-planering?

Program

Ny undersökning bland VA-ansvariga i Sveriges kommuner
Hampe Mobärg, huvudman VA-Fakta

Därför uppmanar riksdagen regeringen att ta bort krav på tvångsanslutning till kommunalt VA
Larry Söder (KD), riksdagsledamot

Så påverkas Norrtälje som har 30 000 enskilda avlopp
Staffan Tjörnhammar , kommunstyrelsen i Norrtälje. Även ordförande i Campus Roslagen som driver Utvecklingscentrum för vatten

Diskussion: vad behöver göras för att det här ska bli en framgång?
Marie Albinsson, expert på enskilda avlopp, leder samtalet

Bakgrund

Regeringen har avvaktat med att presentera förslag från utredningen Vägar till hållbara vattentjänster. Riksdagens civilutskott svarar med att uppmana regeringen att agera så att fastighetsägare med eget VA som uppfyller miljöbalkens krav inte ska tvingas ansluta sig till allmänna VA-anläggningar.

Från VA-faktas inbjudan

”Men att ta bort regeln om tvångsanslutning skapar ny oreda. 2/3-delar av kommunerna anger att deras VA-planering försvåras. Det visar VA-Faktas nya enkätundersökning.”

VA-Fakta är ett branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför. Läs mer om VA-fakta


Relaterat

Riksdagen: ”Ta bort tvånget att ansluta till kommunalt VA”, april 2021