VA-policy för Hallsbergs kommun

VA-planen består av en nulägesöversikt av kommunens vatten- och avloppshantering, en policy gällande dessa frågor och olika delplaner med åtgärder och prioriteringar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.