Digitaliseringens möjligheter inom slamhantering – Nätverksträff den 7 december

Den 7 december planerar Avfall Sverige i samarbete med VA-guiden att hålla nästa nätverksträff i slamnätverket. Även denna gång blir det digital träff. Då passar det ju väldigt bra att ha tema om digitaliseringens möjligheter inom slamhantering! Vi tar gärna emot förslag på programpunkter inom detta tema.

Det kan handla om kundanpassade digitala lösningar, såsom mina sidor och sms-avisering. Avvikelserapportering från entreprenör. Hur myndigheterna arbetar med digitaliseringsfrågor etc. Du kanske har något spännande att dela med dig av? Återkom gärna med förslag på programpunkter.

Avfall Sverige anordnar även den 21 oktober en digital temadag inom Enskilda avlopp med fokus på omhändertagande av slam och andra fraktioner. Detta är ett angeläget tema då flera kommuner aviserat att de fått eller kommer få problem att lämna slammet till avloppsreningsverken. Avfall Sverige önskar därför även få tips om alternativa lösningar och behandlingsmetoder för slam till denna träff.

Tips på tema eller frågeställningar att ta upp?

Har du tips så tveka inte att maila dina förslag både till nätverksträffen den 7 december och temadagen den 21 oktober till Jenny Westin på Avfall Sverige.


Relaterat

Nätverksträff Små avlopp i kretslopp 27 maj 2021 – referat

Referat digital slamnätverksträff 4 juni 2020