Redaktören rekommenderar: Myggor i dagvattenanläggningar – ett stort problem?

Vårsvämmygga (Aedes sticticus) – känd för att orsaka stora problem i bland annat Nedre Dalälven men ingen typisk art för dagvattenanläggningar. Foto: Anders Lindström

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.