ME-skolans diplomutbildning om små avlopp 2021

Maskinentreprenörerna planerar tre utbildningstillfällen under 2021. Minst två att tillfällena innebär utbildning via webben. ME-skolan hälsar att du som miljöinspektör gärna får tipsa lokala entreprenörer om möjligheten om att utbilda sig på distans.

Datum

21-22 september – utbildning på distans (Zoom)

28-29 oktober – Upplands-Bro (planerat till ME-skolan i Bålsta)

7-8 december – utbildning på distans (Zoom)

Inför årets utbildningar tog ME-skolan med hjälp av VA-guiden ett omtag om diplomutbildningen. Det handlade om att anpassa utbildningen för att hålla den via Zoom på grund av restriktionerna med anledning av covid-19. Tidigare höll VA-guiden en teoridag och sedan anordnade ME fältbesök och mindre produktutställning. I det nya upplägget håller VA-guiden i båda dagarna och teoridelen har fått mer plats med grupparbeten, samt ett kunskapsprov. Utbildningen lägger störst vikt vid platsens förutsättningar och genomgång av en bred palett av avloppsteknik men den går även igenom kommunens handläggning, samt konsumenträttsliga frågor.

En nyhet jämfört med tidigare är att ME-skolan ändrat sitt upplägg med avseende på referensanläggning för att utfärda diplom. Kravet på godkänd referensanläggning har ersatts med ett kunskapsprov. Anledningarna är att diplomeringen lättare ska kunna ske i samband med kursen, att avlasta miljökontoren i samband med diplomeringen och undvika missförstånd om vem som står bakom diplomeringen.

Innehåll

  • Avloppets funktioner
  • Platsens förutsättningar – förundersökning
  • Grundvatten, provgrop och skyddsavstånd
  • Teknik för små avlopp
  • Val av olika tekniklösningar
  • Aktörer, roller, lagar och krav
  • Tillståndsansökan och kommunens hantering
  • Kontrollplan och kvalitet
  • Marknad, avtal och konsumenttjänstlagen

Godkänt resultat på kunskapsprovet leder till Diplomerad Entreprenör. Deltagare som inte är verksamma som gräventreprenörer, exempelvis konsulter och leverantörer, får ett utbildningsintyg.