7-8 december, Dagvattenhantering på bjälklag – webbutbildning

Under VA-guidens utbildning om dagvattenhantering på bjälklag får du lära dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna vegetation och omhänderta dagvatten. Utbildningen kommer att genomföras digitalt under två förmiddagar.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med gröna tak, till exempel konsulter inom dagvatten eller bygg, VA-ingenjörer, kommunala handläggare, arkitekter, landskapsarkitekter och verksamma inom fastighets- eller byggbolag. Några frågor som kommer att tas upp under utbildningen är följande:

  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av dagvattenhantering?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur säkerställs bjälklagets täthet över tid för att undvika skador på byggnader?
  • Hur undviks översvämningar på bjälklaget vid händelse av kraftiga regn?

Översiktligt program (klicka för att ladda ner)

”Jättebra innehåll och väldigt aktuellt ämne! Mycket användbar info som jag tar med mig i mitt arbete.” – Elsa Malmer, VA-ingenjör på WSP

Föreläsare:

– Anna Pettersson Skog, Projektledare för hållbar dagvattenhantering på RISE
– Jonatan Malmberg, Specialist urbana vegetationssystem och biokol på Ecotopic
– Tobias Karlsson, Seniortekniker vid BMI Group (Roofing & Waterproofing)

Datum: 7-8 december
Tid: Dag 1: 8.30-12:00, Dag 2: 8.30 -12.00
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se , 0583-406 74

Pris:
Medlemmar i VA-guiden – dagvatten: 3500 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 4900 kr exkl. moms.

”Erfarna föreläsare och kursen har ett praktiskt innehåll, jättebra för yrkesverksamma.” – Donatella Acquaviva, projektledare vid Utvecklingscentrum för vatten

Sista anmälningsdag: 3 december

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta ändå.

Anmälan
Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

7-8 december, Dagvattenanläggningar på bjälklag - webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

Se alla VA-guidens utbildningar