9 december, Grundläggande VA-juridik för kommunal VA-planering – webbutbildning

VA-guiden anordnar en digital halvdagsutbildning om juridik för kommunal VA-planering. Föreläsare är miljöjurist Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik.

Det finns inget uttryckligt krav på att kommunerna ska ha en samlad VA-planering, men indirekt och genom flera olika författningar finns det ändå ett sådant krav i praktiken. Ofta berör frågorna i VA-planeringen inte endast en nämnd och förvaltning utan spänner över flera delar av den kommunala organisationen. Det gäller därför att man är samspelt i kommunen och att det finns en grundläggande kunskap om vilka rättsliga ramar som finns, även hos andra nämnder och förvaltningar.

Under denna halvdag kommer vi att på ett översiktligt sätt gå igenom de viktigaste och mest grundläggande reglerna som berör den kommunala VA-planeringen. Några av de övergripande rubrikerna som vi kommer att beröra är:

 • Kommunalt ansvar för vatten och avlopp – de grundläggande rättsliga förutsättningarna
 • Olika organisatoriska former för vatten och avlopp
  • Vattentjänstlagen (LAV)
  • Plan- och bygglagen (PBL)
  • Miljöbalken (MB)
 • Kommunens ansvar för VA-planering utifrån LAV, PBL och MB

Föreläsare

Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

Datum: 9 december 2021
Tid: 09.00-12.00
Plats: En möteslänk (Teams) till träffen kommer att skickas ut till alla deltagare ett par dagar innan utbildningen.
Sista anmälningsdag: måndag 6 december
Avgift: Medlem inom VA-planering: 1495 kr, exkl. moms
Icke-medlem: 1995 kr exkl. moms
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Rasmus Elleby, rasmus.elleby@vaguiden.se, 018-18 59 91

Inbjudan och program (klicka för att ladda ner)

Boka din plats – varmt välkommen!

9 december 2021, Grundläggande VA-juridik i kommunal VA-planering
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor:

 • För att kunna hantera din anmälan till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). VA-guidens integritetspolicy.
 • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
 • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
 • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in. 
 • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.