Webbinarium om våtmarkers bidrag till grön infrastruktur

Den 6 september anordnar Naturvårdsverket ett kostnadsfritt webbinarium om hur våtmarker kan bidra till den gröna infrastrukturen.

För den våtmarksintresserade finns nu chansen att lära sig mer om hur kopplingen mellan våtmarker och den gröna infrastrukturen under webbinarium den 6 september. Webbinariet anordnas i samarbete med Länsstyrelsen i Gotland och Naturskyddsföreningen i Örebro och är det första i en serie av sju.

Innehåll

Frågor som kommer att tas upp:

  • Vad är grön infrastruktur och vilken roll spelar våtmarker för denna?
  • Hur ser tillståndet för våra våtmarker ut?
  • Konkreta exempel på hur grön infrastruktur har inkluderats i planering och våtmarksrestaurering.

Innehållet riktar sig framför allt till handläggare på länsstyrelser och kommuner som arbetar med våtmarksfrågor men även till andra intresserade.

Läs mer om webbinariet på Naturvårdsverkets hemsida.

 


Nationell vägledning för naturbaserade lösningar i klimatanpassning (20 april 2021)
Ny digital våtmarksflora (23 november 2020)
Våtmarkers hydrologiska betydelse utvärderas i nytt projekt (1 september 2020)