16-17 mars 2022, Digitalt Vatten Avlopp Kretslopp

Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp som är en årlig konferens arrangerad av VA-guiden. Vi erbjuder dig som deltagare två digitala konferensdagar fyllda till brädden med aktuella frågor inom Vatten Avlopp Kretslopp.

Konferensen består som vanligt av två dagar med livesändning av aktuella VA-frågor men också ett omfattande och intressant program med förinspelade programpunkter inom våra tre ämnesområden små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Det blir inspirerande föreläsningar med lokala och nationella exempel som varvas med givande samtal, nätverkande i den digitala mötesplatsen och konkreta svar inte minst i programpunkten Fråga experten. Däremot sparar vi utställningen med produkter och tjänster inom små avlopp och dagvatten tills vi har en fysisk konferens igen. Det digitala formatet gör att du kan ta del av innehållet upp till en månad efter konferensens genomförande.

Läs mer och boka dig på: Vatten Avlopp Kretslopp 2022

Hoppas vi ses!