Undantag från familjekarantän är möjlig för samhällsviktig vatten- och avloppspersonal

Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna för familjekarantän vid covid-19. Lättnader för vissa yrkeskategorier är möjliga som till exempel för vatten- och avloppspersonal med samhällsviktiga arbetsuppgifter.

Ingen familjekarantän behövs för en familjemedlem som är symptomfri och om hen har tagit tre doser vaccin eller haft covid-19 de senaste tre månaderna. Undantaget från familjekarantän gäller även för nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet om det är nödvändigt för driften. Personen i fråga behöver varken ha tagit den tredje sprutan eller varit sjuk i covid-19 nyligen.

Arbetsgivaren avgör vilka som är nyckelpersoner

Det är dock arbetsgivaren som avgör om arbetstagaren är en nyckelperson för att inte verksamheten ska stanna av. Till sin hjälp för bedömningen finns en lista från Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap (MSB) som pekar ut vilka verksamheter som omfattas. Vatten- och avloppspersonal för drift och produktion klassas som en sådan kategori och ska ingå i möjligheten för undantag.

 MSB:s lista över nyckelfunktioner:

  • Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.
  • Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.
  • Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.
  • Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst etc. för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.
  • Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.
  • Myndigheter som omhändertar frihetsberövade.

Ändringarna gäller från den 20 januari

Risken för brist på personal inom samhällsviktiga funktioner är stor just nu, dels på grund av hög smitta, dels för att många friska är i familjekarantän. Det är därför Folkhälsomyndigheten har gjort förändringar i förhållningsreglerna för familjekarantän så att symptomfria familjemedlemmar ska kunna gå till arbetet även om det finns smittade i familjen.

Ändringarna började gälla den 20 januari.


Relaterat

Läs mer om familjekarantän (Folkhälsomyndighetens hemsida)

Läs mer om samhällsviktiga funktioner (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida)