VA-konsulten Peter Nilsson pratar om utredningar av större och udda små avlopp på VAK 2022

Peter Nilsson

Peter Nilsson är konsulten som ägnat hela sitt yrkesliv åt avloppsanläggningar i alla dess former. Nu får vi en unik möjlighet att ta del av hans kunskaper om större och udda anläggningar i ett inspelat föredrag på VAK 2022.

”Den blå boken”, de gamla allmänna råden, är ett begrepp bland avloppsinspektörer. Peter Nilsson är utredaren bakom den skriften. Peter har även skrivit Sveriges enda publikation om vattenförbrukning vid udda anläggningar, dvs verksamheter som inte är traditionella permanentboenden.

Lägg därtill erfarenheten från avloppsutredningar under sex decennier (!). Sitt konsultföretag, VA-teknik och vattenvård, startade han år 1976 och är fortfarande verksam i det.

I föredraget kommer Peter att fokusera på större markbaserade avlopp, upp till några hundra PE, samt anläggningar med ojämn belastning. Han kommer att lyfta det som är viktigt att tänka på vid utredningar, hur man dimensionerar och förklara de matematiska formler som används.

Sedan kommer troligen en och annan avlopps-anekdot att smyga sig in. Som den om varför campingens avlopp hela tiden blev överbelastat…

Till hela programmet för VAK 2022