Dagvatten som resurs i ny vattenkiosk

I stadsdelen Brunnshög i Lund får dagvattnet nytt liv i en vattenkiosk. Dagvatten tas från en intilliggande damm och ska i huvudsak användas till bevattning av parker i närområdet. Cornelia Wallner från VA SYD berättar om projektet under Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

Cornelia Wallner tillhör enheten för stadsutveckling under ledningsnätsavdelningen på VA SYD. Tillsammans med sina kollegor planerar hon för VA-anläggningar i alla nya exploateringsområden i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma kommun. Stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund är ett sådant område, där 40 000 människor ska kunna arbeta och bo.

– Lunds kommun har väldigt höga mål med stadsdelen. Det ska bli en av världens främsta forskning- och innovationsmiljöer och man har höga ambitioner med hållbara och innovativa lösningar, berättar Cornelia i sin föreläsning.

VA SYD har nyligen färdigställt en vattenkiosk för dagvatten i Brunnshög. Dagvattnet kommer från en intilliggande damm i den så kallade Kunskapsparken och är främst tänkt att användas till bevattning av parker i närområdet. Själva idén med att ta vara på dagvattnet väcktes redan i detaljplaneringsfasen av Kunskapsparken. Oklarheter kring bland annat tillstånd gjorde dock att man lade ned förslaget om en vattenkiosk, eftersom det var bråttom att få klart parken.

Här kunde historien ha slutat men idén levde kvar i projektet. När bygget av Kunskapsparken satte igång och den stora dammvolymen började växa fram väcktes åter viljan att ta till vara på dagvattnet.

– Vi landade i att vi behövde upplysa Miljöförvaltningen, ta fram en rutin för egenkontroll, mäta det vatten vi tar ut och vara noga med att informera kunder om att vattnet inte är till för förtäring. Med det kände vi att vi kunde köra vidare och få fram en lösning.

Se föreläsningen under VAK

Cornelia Wallner berättar mer om arbetet med vattenkiosken och visar den tekniska konstruktionen under den digitala konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 16–17 mars 2022. Under föreläsningen ger hon också flera tips till andra som funderar på liknande lösningar, till exempel:

– Fundera över vad dagvattnet ska kunna användas till. Ska man bara använda det till att bevattna parker till exempel, kan man kanske ha en lite enklare lösning. Vill man möjliggöra en bredare användning kan det däremot behövas en mer avancerad lösning med högre rening av dagvattnet.

Föreläsningen ingår i den förinspelade delen av konferensprogrammet.

Läs hela programmet och boka dig här till konferensen.

Läs mer

Expertsvar: Återvinning av dagvatten för bevattning – är det miljöfarlig verksamhet? (kräver medlemskap i dagvatten eller VA-planering)