ME diplomutbildning om små avlopp våren 2022

Maskinentreprenörerna planerar två utbildningstillfällen under våren 2022. ME-skolan hälsar att du som miljöinspektör gärna får tipsa lokala entreprenörer om möjligheten om att utbilda sig på distans.

Datum

24-25 mars – utbildning på distans via Zoom

5-6 maj – utbildning på distans via Zoom

Sedan 2021 håller VA-guiden i båda dagarna och teoridelen har fått mer plats med grupparbeten, samt ett kunskapsprov. Utbildningen lägger störst vikt vid platsens förutsättningar och genomgång av en bred palett av avloppsteknik men den går även igenom kommunens handläggning, samt konsumenträttsliga frågor.

En nyhet jämfört med tidigare är att ME-skolan ändrat sitt upplägg med avseende på referensanläggning för att utfärda diplom. Kravet på godkänd referensanläggning har ersatts med ett kunskapsprov. Anledningarna är att diplomeringen lättare ska kunna ske i samband med kursen, att avlasta miljökontoren i samband med diplomeringen och undvika missförstånd om vem som står bakom diplomeringen.

Innehåll

  • Avloppets funktioner
  • Platsens förutsättningar – förundersökning
  • Grundvatten, provgrop och skyddsavstånd
  • Teknik för små avlopp
  • Val av olika tekniklösningar
  • Aktörer, roller, lagar och krav
  • Tillståndsansökan och kommunens hantering
  • Kontrollplan och kvalitet
  • Marknad, avtal och konsumenttjänstlagen

Godkänt resultat på kunskapsprovet leder till Diplomerad Entreprenör. Deltagare som inte är verksamma som gräventreprenörer, exempelvis konsulter och leverantörer, får ett utbildningsintyg.


Relaterat hos avloppsguiden.se

Avloppsguidens entreprenörsregister

Infosida: Vad innebär diplomerad entreprenör?