24 maj, Nationell standard och testbädd för dagvattenanläggningars reningsprestanda – webbinarium

I samarbete med RISE bjuder VA-guiden in till ett kostnadsfritt webbinarium om projektet Testbädd och standard för utvärdering av dagvattenreningsanläggningars prestanda.

Välkommen på ett digitalt seminarium om arbetet för en nationell standard och testbädd för utvärdering av kompakta och prefabricerade dagvattenanläggningars reningsprestanda. Med kompakta prefabricerade reningsanläggningar avses här anläggningar som tillverkas med standardiserade mått. Det kan handla om underjordiska sedimentationskammare eller filterkasetter till dagvattenbrunnar.

Arrangemanget genomförs inom projektet Fördjupad studie testbädd och standard för dagvattenanläggningar som utförs av RISE Research Institutes of Sweden med finansiering av Naturvårdsverket. Inom projektet undersöks möjligheten att i Sverige etablera en testbädd för standardiserad testning och utvärdering av kompakta prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten. Projektet ser också över hur en standard för sådan testning lämpligen byggs upp. Läs mer om projektet på RISE:s hemsida.

Under webbinariet kommer resultat från arbetet hittills presenteras och deltagarna ges möjlighet att lämna förslag på innehåll i standarden och utformningen av testbädden. Ett mer detaljerat program presenteras inom kort.

Datum: 24 maj
Tid: 10.30 – 12.00
Arrangör: VA-guiden AB i samarbete med RISE
Frågor om webbinariet: Josefine Klingberg josefine.klingberg@ri.se
Pris: Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 20 maj

En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.

Anmälan

Obs! För att kunna hantera din bokning till utbildningen, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i VA-guidens integritetspolicy i sin helhet här.

24/5, Webbminarium om testbädd och standard för utvärdering av dagvattenreningsanläggningars prestanda
För- och efternamn
Roll
Skickar

Är du beställare eller arbetar med tillsyn av reningsanläggningar för dagvatten?
RISE efterfrågar din åsikt gällande möjligheten till oberoende och standardiserad testning av kompakta prefabricerade dagvattenanläggningar. Läs mer och gör din röst hörd här (öppnas i ny flik).