25 augusti, Lagändringar och konsekvenser för Vägar till hållbara vattentjänster – webbinarium

VA-guiden välkomnar dig till ett fördjupande juridiskt webbinarium om de föreslagna lagändringarna från propositionen Vägar till hållbara vattentjänster. Propositionen kommer behandlas och beslutas i riksdagen den 21 juni. Under webbinariet kommer de beslutade lagändringarna redovisas och gås igenom hur de kommer påverka kommunen och VA-huvudmännen. Miljörättsadvokat Johanna Lindqvist tillsammans med miljökonsult Marie Albinsson kommer att medverka.

Under detta fördjupande webbinarium kommer vi redovisa vilka förslag som riksdagen har beslutat om från Vägar till hållbara vattentjänster (Prop. 2021/22:208). Vi får en genomgång vilka lagändringar som ska genomföras både i miljöbalken (MB) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och vi diskuterar vilka konsekvenserna blir för kommunens VA-planering, kommun och VA-bolag som VA-huvudmän, och hur kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn kan komma att påverkas.

Fördjupningsseminariets har utgångspunkt i de tre fokusområdena från propositionens förslag:

  • Ändringar i 6 § LAV vad gäller kommunernas ansvar att ordna allmänna vattentjänster som ska ge möjlighet till flexiblare bedömningar.
  • Krav på kommunala vattentjänstplaner med samrådsförfarande inklusive skyfallsplanering för kommunala VA-anläggningar.
  • Ny föreskriftsrätt till regeringen eller utsedd myndighet att besluta om föreskrifter om kontroll av enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 200 pe

Ta del av hela propositionen på regeringens hemsida

Målgrupp: Detta seminarium vänder till tjänstepersoner på kommuner och VA-bolag som arbetar med olika slags vatten och avloppsfrågor. Till exempel VA-frågor inom fysisk planering, samhällsbyggnad, övergripande planering, teknisk förvaltning/VA-bolag och miljö- och hälsoskydd men seminariet passar även VA-konsulter och andra branschpersoner som vill ha en orientering av de nya lagändringarna i miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

Medverkande: Den juridiska genomgången får vi av den erfarna advokaten Johanna Lindqvist från Lindahls Advokatbyrå som varit verksam inom miljörättsområdet sedan 2009 då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Johanna har stor erfarenhet av ärenden inom miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster och har erfarenhet att arbeta med kommuner och VA-huvudmän. Johanna är även en av experterna i VA-guidens expertpanel ”Fråga experten”. Tillsammans med Marie Albinsson miljökonsult från Ecoloop som också medverkar som VA-planeringsexpert i VA-guidens expertpanel med lång erfarenhet av Lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och VA-planeringsfrågor kommer vi guidas i juridiken hållbara vattentjänster och de förändringar som beslutats.

Advokat
Advokatfirman Lindahl
Marie Albinsson
Miljökonsult, Fil Mag
Ecoloop AB

Datum: 25 augusti 2022
Tid: kl 9.00 – 11.30 (inkl. pauser)
Plats: Du får en möteslänk ett par dagar innan (Teams).
Anmälan: senast 23 augusti 2022, görs nedan (Anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Avgift: Medlem, 1495 kr / Icke medlem, 1995 kr. Priserna anges exklusive moms.
Arrangör: VA-guiden
Frågor: Besvaras av Marie Strand, tfn: 018-10 57 01, VA-guiden
Skicka gärna frågor i förväg: Som deltagare har du möjlighet att skicka in frågor i förväg. Bifoga frågorna vid anmälan eller skicka in dem till Marie Strand.

Vänligen notera att webbinariet bygger på att riksdagen röstar igenom lagförslagen i propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster”. I annat fall kommer webbinariet att behöva ställas in.


25/8 2022 Digital fördjupningsseminarium lagändringar Vägar till hållbara vattentjänster
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Priser anges exklusive moms.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, VA-strateg, miljöinspektör, VA-konsult etc
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor

  • För att kunna hantera din anmälan till seminariet, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Till VA-guidens integritetspolicy.
  • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
  • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
  • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.