27 september, Nätverksträff för små avlopp i kretslopp på SLU i Uppsala – spara datumet

Nu är det äntligen dags igen för nätverksträff för små avlopp i kretslopp. Denna gång är det planerat för en fysisk träff tisdag den 27 september på SLU i Uppsala. Så spara gärna datumet i din kalender redan nu. Temat för dagen är implementering av återföring av näring från små avlopp i allmänhet och med fokus på ammoniak-hygienisering.

SLU tillsammans med flera projektpartners har precis startat igång ett flerårigt projekt om små avlopp i kretslopp med fokus på ammoniak-hygienisering av klosettvatten. Syftet är att utveckla ett verktyg, till exempel en handbok, som kan vara ett stöd dels vid implementering av återföring av avlopp på kommunal nivå, och dels för att uppskatta och optimera ammoniakhygieniseringsprocessen. Under dagen får vi höra mer om projektet och även vara med och ge förslag på frågor att belysa i en handbok.

Programmet är under framtagande men vi kommer bland annat få ta del av:

  • Aktuella omvärldsfrågor från Avfall Sverige och VA-guiden
  • Ammoniakhygienisering av klosettvatten – så funkar det
  • Kretslopp på kartan – översikt över kommuner som driver återföringssystem för näring från källsorterade avloppsfraktioner
  • Presentation från Tranås kommun om Tranås/Anebys kretsloppsanläggning
  • Studiebesök på SLU:s urinsorterande toalett och testbädd för urintorkning samt fluglarvskompostering
  • Gruppdiskussioner och workshop om handbok för små kretsloppsanläggningar

Vi återkommer med mer detaljer och om hur du anmäler dig till träffen. Men spara datumet redan nu, för en superintressant dag för små avlopp i kretslopp.

Hoppas vi ses!