27 september, Nätverksträff för små avlopp i kretslopp på SLU i Uppsala

Välkommen att boka dig till höstens nätverksträff för små avlopp i kretslopp. Det är äntligen dags att träffas fysiskt på plats i Uppsala på SLU, Campus Ultuna. Träffen bjuder bland annat på föredrag, diskussioner och studiebesök med visning av SLU:s urinsorterande toalett med testbädd samt fluglarvskompostering. Sista anmälningsdag är den 19 september.

Vi träffas för första gången på drygt två år på plats i Uppsala tillsammans med Avfall Sveriges slamnätverk och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi vill med nätverksträffen sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte om kretsloppsfrågor med hjälp av föreläsningar, workshops och diskussioner med erfarenhetsutbyte och praktiskt visa intressanta kretsloppsprojekt genom studiebesök.

Fokus för dagen är frågor kopplade till små avlopp i kretslopp och inte minst kommer det nya spännande projektet: Verktyg för kretslopp från avlopp, hos SLU att lyftas. SLU har tillsammans med flera projektpartners precis startat igång ett flerårigt projekt om små avlopp i kretslopp med fokus på ammoniak-hygienisering av klosettvatten.

Syftet är att utveckla verktyg, till exempel en handbok, som kan vara ett stöd dels vid implementering av återföring av avlopp på kommunal nivå, och dels för att uppskatta och optimera ammoniakhygieniseringsprocessen. Under dagen får vi höra mer om projektet och även vara med och ge förslag på frågor att belysa till handboken.

Målgrupp

Träffen är till för alla er som är intresserade av små avlopp, källsorterade fraktioner, slam och kretslopp. Alla är välkomna som till exempel handläggare för avfall, miljöinspektörer, representanter från VA-bolag, eller kommunens tekniska förvaltning såsom VA-ingenjörer, VA-strateger, VA-rådgivare, avfallsstrateger, avfallsingenjörer till teknikleverantörer med flera.

Innehåll: nätverksträff för små avlopp i kretslopp

Ett detaljerat program för träffen finns att ladda ned som pdf: Inbjudan och program 

Ur programmet:

 • Aktuella omvärldsfrågor, Jenny Westin Avfall Sverige
 • Ammoniakhygienisering av klosettvatten – så funkar det, Annika Nordin, SLU
 • Information om projektet: Verktyg för kretslopp från avlopp, Annika Nordin, SLU
 • Urintorkning, framtidens gödsel, Jenna Senecal-Smith, SLU
 • Support for urine recycling and urine-based fertilisers: what does the evidence say? Prithvi Simha, SLU
 • Kretslopp på kartan – översikt av kommuner som driver återföringssystem för näring från källsorterade avloppsfraktioner, Ebba af Petersens, VA-guiden/WRS
 • Erfarenheter från Tranås/Anebys kretsloppsanläggning, Emma Wahlström & Erik Wahlström, Tranås kommun
 • Workshop: Erfarenhetsutbyte och diskussion i grupper, Ebba af Petersens, WRS & Elisabeth Kvarnström, Ecoloop
 • Studiebesök:SLU:s urinsorterande toalett med testbädd samt fluglarvskompostering (Läs mer om olika projekt som Kretsloppsteknikgruppen driver på deras blogg på SLU)

Datum: 27 september 2022
Tid: 9.00-16.00
Plats: SLU, Campus Ultuna i Uppsala
Lokal: Loftets hörsal (samma hus som Ulls Restaurang, Duhres väg 8).

 

Ladda ned karta över Campus Ultuna här (pdf), för att hitta till lokaler, parkering och busshållplats. Från Uppsala station går t ex stadsbuss nr 4 eller regionbuss nr 100 (båda avgår fr hållplats B4) till SLU, avstigning sker på hållplats Campus Ultuna. Busstider hittar du på UL:s hemsida.

 

Arrangör: VA-guiden i samarbete med Avfall Sverige och SLU

Frågor om träffen: Marie Strand, marie.strand@vaguiden.se  eller Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se

Pris: Max 1 500 kr, exkl. moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader

Sista anmälningsdag: 19 september 2022 (Anmälan är bindande men kan överlåtas.)

27/9 2022 Nätverksträff för små avlopp i kretslopp på SLU i Uppsala
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Lunch och fika ingår. Priser anges exklusive moms.
För- och efternamn
T ex VA-ingenjör, miljöinspektör, VA-konsult etc.
Eventuella matpreferenser
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor

   • För att kunna hantera din anmälan till seminariet, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Till VA-guidens integritetspolicy.
   • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
   • Anmälan är bindande och personlig men kan överlåtas. Meddelas arrangören innan kursstart i så god tid som möjligt i om överlåtelse av plats är aktuellt.
   • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
   • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
   • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.