31 maj, Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten – webbinarium

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att vidta åtgärder i befintlig bebyggelse. Webbinariet är kostnadsfritt för VA-guidens medlemmar inom dagvatten.

I början av 2021 beslutade regeringen om två nya etappmål för dagvatten:

  • Etappmål 1: Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse: 

Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.

  • Etappmål 2: Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse:

De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Syftet med etappmålen är att minska den negativa påverkan på vattenkvaliteten i recipienterna och att ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat.

WRS har bistått kommuner, däribland Eskilstuna och Uppsala, med att ta fram dagvattenplaner för hur dagvattenåtgärder kan vidtas i befintlig bebyggelse (etappmål 2). Den 31 maj bjuder VA-guiden, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om detta arbete.

Innehåll för webbinariet:
• Introduktion av etappmålen och den nationella vägledningen
• Bakgrund och förutsättningar till en dagvattenplan, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)
• Vad ingår i arbetet med att ta fram en dagvattenplan?
• Exempel på dagvattenplan för Eskilstuna och Uppsala
• Metod för identifiering av platser för åtgärder
• Exempel på åtgärdsförslag
• Frågor och diskussion

Föreläsare:

Miljökonsult
WRS
Miljökonsult
WRS

Datum: 31 maj
Tid: 9.00 – 10.00
Arrangör: VA-guiden AB, i samarbete med WRS AB
Frågor: Vilhelm Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03
Pris:
Medlem i VA-guiden – dagvatten: Kostnadsfritt
Ej medlem: 500 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag: 27 maj

En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.


Anmälan

31/5 2022 Etappmål och dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse - Webbinarium
För betalande är anmälan bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor

  • För att kunna hantera din anmälan till seminariet, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Till VA-guidens integritetspolicy.
  • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
  • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
  • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
  • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.