Enkät om standardiserad testning av dagvattenanläggningar

Är du beställare eller arbetar med tillsyn av reningsanläggningar för dagvatten? Nu efterfrågar RISE din åsikt gällande möjligheten till oberoende och standardiserad testning av kompakta prefabricerade dagvattenanläggningar.

Rening av dagvatten är en fråga som engagerar och det finns en mängd olika produkter på marknaden för ändamålet. Dagvattnets variabla flöden och innehåll gör det dock ofta svårt att utvärdera olika reningsanläggningars effekt på ett jämförbart sätt.

Enkät för beställare och tillsynsmyndigheter

RISE utför på uppdrag av Naturvårdsverket en förstudie för att undersöka möjligheten att etablera en testbädd för standardiserad testning av kompakta prefabricerade  reningsanläggningar för dagvatten. Enkäten är en del av projektet Fördjupad studie testbädd och standard för dagvattenanläggningar som utförs av RISE Research Institutes of Sweden med finansiering av Naturvårdsverket.

Nu vänder sig RISE till dig som är beställare eller verksam vid tillsynsmyndighet: hur tänker du kring oberoende och standardiserad testning av sådana reningsanläggningar Fylla gärna i enkäten nedan, den är anonym och består av sex korta frågor. Dina synpunkter är värdefulla!

Mer information om projektet hittar du på RISE:s hemsida. Du har även möjlighet att delta på ett kostnadsfritt webbinarium om projektet den 24 maj. Under webbinariet kommer resultat från arbetet hittills presenteras och deltagarna ges möjlighet att lämna förslag på innehåll i standarden och utformningen av testbädden. Läs mer och anmäl dig här (öppnas i ny flik).


RISE - Enkätstudie testbädd dagvattenanläggningar 2022
1. Vilka ämnen är enligt er mest relevanta för att visa på dagvattenreningskapacitet i tester?
7. Vad arbetar du med?


För frågor om projektet eller enkäten:

Josefine Klingberg
+46 (0)70 322 63 14
josefine.klingberg@ri.se

Elin Kusoffsky
+46 10 516 69 90
elin.kusoffsky@ri.se