13 september, Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet – webbinarium

Hågaån i Uppsala. Foto: Dimitry van der Nat, WRS.

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status. Ett första steg på vägen är att skaffa sig kunskap om belastningen på respektive vattenförekomst.  VA-guiden och WRS bjuder därför in till en kortare webbinarium om tillförselberäkningar för närsalter och föroreningar från avrinningsområden.

Sveriges ytvattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status senast 2027 alternativt 2033, enligt Vattenförvaltningens nuvarande målsättning. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att säkerställa att god status uppnås. För att kunna bedöma vilka åtgärder som krävs för att nå god status så behövs detaljerad kunskap om tillförsel av närsalter och föroreningar från avrinningsområdet.

WRS under flera år bistått flera kommuner, däribland Stockholm och Uppsala, med att ta fram underlag till lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster där tillförselberäkningar ingått som en viktig del. Under webbinariet redovisas erfarenheter från detta arbete.

Innehåll

 • Bakgrund och förutsättningar, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)
 • Beräknat tillförsel i VISS (S-Hype)
 • Beting utifrån vattendata eller modellerad tillförsel
 • Behov av detaljerad tillförselberäkning
 • Första steget i arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP)
 • Frågor och diskussion

 Föreläsare

Senior VA- och dagvattenkonsult
WRS

Praktisk information

Datum: 13 september
Tid: 9.00 – 10.30
Arrangör: VA-guiden, i samarbete med WRS
Frågor: Vilhelm Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03
Pris:
Medlem i VA-guiden – dagvatten: Kostnadsfritt
Ej medlem: 500 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag: 9 september

En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.

Anmälan

13/9 2022 Beräkning av närsalts- och föroreningstillförsel som första steg i åtgärdsarbetet – webbinarium
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult

Faktureringsuppgifter (endast för icke-medlemmar i VA-guiden dagvatten)

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

VA-guidens integritetspolicy och bokningsvillkor

 • För att kunna hantera din anmälan till seminariet, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar dock inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Till VA-guidens integritetspolicy.
 • Vi avser att göra en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
 • Anmälan är bindande men kan överlåtas.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.
 • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta med lämplig vikarie vid utbildningstillfället kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
 • Vi ansvarar ej heller för de fall då utbildningen hindras direkt eller indirekt genom t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.