25-26 oktober, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Då är VA-guidens utbildning något för dig!

Under två halvdagar anordnar VA-guiden, i samarbete med Ekolagen Miljöjuridik och WRS, en webbutbildning som behandlar hur dagvattenområdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar  samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Målgrupp

Målgrupp är tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö samt konsulter inom dagvattenområdet. Kursen passar dig som både är ny eller gammal i din roll.

Innehåll

Exempel på frågor som lyfts under utbildningen:

  • Vilken påverkan har dagvatten på yt- och grundvatten?
  • Hur regleras dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken?
  • Vad bör en dagvattenutredning innehålla?
  • Vilka tekniker för dagvattenhantering finns det?

Ett detaljerat program för utbildningen finns att ladda ned via länken nedan.

Ladda ner program (pdf)

Föreläsare

Konsult inom dagvatten
WRS AB
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

 

Jonas Andersson är agronom och VD vid konsultföretaget WRS med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet.

Jonas Christensen är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sen 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik på heltid där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till dagvatten.

Både Jonas Andersson och Jonas Christensen ingår i VA-guidens expertpanel.

Datum: 25-26 oktober
Tid: 8.00 – 12.00 båda dagarna
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74
Pris:
Medlemmar i VA-guiden – dagvatten: 3700 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 5100 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag: 21 oktober

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran installerad för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsare.

Se alla VA-guidens utbildningar

25-26 oktober, Juridik och teknik för dagvatten - webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Var noga med stavningen!
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Bokningsvillkor
Skickar