29-30 november, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – Uppsala

Välkommen till Uppsala 29-30 november för en grundläggande utbildning om små avlopp. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista anmälningsdag är den 24 oktober.

VA-guiden ger en grundläggande teknikgenomgång där vi beskriver de vanligaste systemen. Vi går igenom hur de är tänkt att fungera och bra saker att tänka på vid förarbete, installation och tillsyn.

Utbildningen fokuserar i första hand på miljökontorens prövning av tillståndsansökningar. Vårt mål är att ge dig grundläggande kunskaper för dig som inspektör att hantera inkommande ansökningar.

Under den andra kursdagen går Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, igenom de centrala reglerna som berör handläggningen av de små avloppsanläggningarna.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är relativt ny inom området små avlopp. Genomgångar av tekniker för småskalig avloppsrening och juridiken som rör små avlopp triggar såklart alltid tankar, idéer och reflektioner. Diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenhet. Även om du är ny på området utgår vi ifrån att du har vissa förkunskaper inom miljö- och hälsoskydd samt miljöbalken.

Utbildningen passar även dig som inte arbetar på myndighet men vill förstå miljökontorens perspektiv samt få bättre koll på regelverket som styr handläggningen av avloppsärenden.

Innehåll: teknik och juridik för små avlopp

Första dagen, 29/11, fokuserar på teknikgenomgången och platsens förutsättningar.

 • Mark och vatten på platsen och skyddsavstånd
 • Markbaserad rening och slamavskiljning
 • Kemisk fällning samt fosforfilter
 • Minireningsverk, förtillverkade anläggningar och CE-märkning
 • Sluten tank samt BDT-rening
 • Livlinor och fallgropar – vanliga fel och brister i olika anläggningstyper
 • Prövning – handläggning av ansökan om tillstånd

Dagen avslutas med ett grupparbete.

Björn Eriksson och Maja Englund, VA-guiden
Andra kursdagen fokuserar på juridiken kring små avlopp

Reglerna runt små avlopp finns framförallt i miljöbalken och ett antal förordningar under miljöbalken. Men många av handläggningsreglerna återfinns i förvaltningslagen.

 • Rättskällor och grundläggande rättskunskap
 • Kommunens roll som rättstillämpare

  Jonas Christensen, Ekologan miljöjuridik
 • Överblick av det VA-rättsliga regelsystemet, PBL och LAV
 • Miljöbalkens målsättning
 • Allmänna hänsynsreglerna och materiella regler i miljöbalken
 • Handläggning och Förvaltningslagen
 • Tillståndsprocessen
 • Tillsynsprocessen
 • Beslut och förelägganden
 • Miljöbalkstillståndens rättskraft

Datum: 29-30 november 2022
Tider: 8.30-16.30
Plats: Radison Blu, Stationsgatan 4 Uppsala. Karta
Arrangör: VA-guiden
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se
eller Björn Eriksson, bjorn.eriksson@vaguiden.se

Pris: Medlemmar i VA-guiden inom små avlopp: 7900 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 9700 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag: 24 oktober 2022 (Anmälan är bindande men kan överlåtas.)

Observera att vi i första hand avser ställa om utbildningen till en webbutbildning om vi får för få anmälda deltagare.

Vi avser styra upp en gemensam middag i Uppsala den 29/11 för de som vill och har möjlighet.

Se alla VA-guidens utbildningar

29-30/11 2022 Grundläggande teknik och juridik för små avlopp Uppsala
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Priserna anges exklusive moms.
För- och efternamn
T.ex. Miljöinspektör, konsult etc
Var noga med stavningen 🙂
Eventuella matpreferenser
Vi frågar för att kunna förbereda oss.
Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med små avlopp?
Vi frågar för att kunna förbereda oss.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Bokningsvillkor
Skickar