Filmklipp från Boverket: Habo kommuns arbete med att klimatanpassa VA-planen

I den här filmen tar du del Habo kommuns presentation om deras arbete med att klimatanpassa VA-planen. Det är Habo kommuns miljö- och hållbarhetsstrateg, Anna Lööv som håller presentationen. Inspelningen är från Boverkets konferens om klimatanpassning den 4-5 maj 2022.