VA-guidens anläggningswiki

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Här  lyfter vi VA-guidens anläggningswiki, som lanserades i slutet av 2021. Syftet med wikin är att samla kunskap om olika typer av dagvattenanläggningar, där du som användare kan bidra till innehållet.

Till inlägget: VA-guidens anläggningswiki

Rekommenderade inlägg från VA-guidens tre ämnesområden små avlopp, dagvatten och VA-planering är under en begränsad tid öppna för alla våra medlemmar oavsett om du är medlem i ett eller flera av ämnesområdena.

Söktips

Eftersom det finns väldigt mycket material på våra medlemssidor kan det underlätta att använda sökfunktionen på hemsidan. Här finns tips för hur du söker på bästa sätt i vår sökfunktion