14 december, Lagändringar och konsekvenser för hållbara vattentjänster – webbinarium

VA-guiden välkomnar dig till ett fördjupande juridiskt webbinarium om de  ändringar i lagen om allmänna vattentjänster som riksdagen beslutade tidigare i år. Under webbinariet kommer miljörättsadvokat Johanna Lindqvist tillsammans med miljökonsult Marie Albinsson gå igenom lagändringarna och hur de påverkar kommunerna och VA-huvudmännen.

Under detta fördjupande webbinarium kommer vi redovisa vilka förslag som riksdagen har beslutat om från Vägar till hållbara vattentjänster (Prop. 2021/22:208). Vi får en genomgång vilka lagändringar som ska genomföras både i miljöbalken (MB) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och vi diskuterar vilka konsekvenserna blir för kommunens VA-planering, kommun och VA-bolag som VA-huvudmän, och hur kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn kan komma att påverkas.

Fördjupningsseminariets har utgångspunkt i: 

  • Ändringar i 6 § LAV vad gäller kommunernas ansvar att ordna allmänna vattentjänster som ska ge möjlighet till flexiblare bedömningar.
  • Krav på kommunala vattentjänstplaner med samråds- och granskningsförfarande
  • Skyfallsplanering för kommunala VA-anläggningar
  • Kort om förslaget som ej röstades igenom av riksdagen – ny föreskriftsrätt till regeringen eller utsedd myndighet att besluta om föreskrifter om kontroll av enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 200 pe

Ta del av propositionen Vägar till hållbara vattentjänster samt civilutskottets betänkande och riksdagens beslut om lagändringarna.

Målgrupp: Webbinariet vänder till tjänstepersoner på kommuner och VA-bolag som arbetar med olika slags vatten- och avloppsfrågor, till exempel VA-frågor inom fysisk planering, samhällsbyggnad, övergripande planering, teknisk förvaltning/VA-bolag och miljö- och hälsoskydd. Webbinariet passar även VA-konsulter och andra branschpersoner som vill ha en orientering av de nya lagändringarna i miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

Medverkande: Den juridiska genomgången får vi av den erfarna advokaten Johanna Lindqvist från Lindahls Advokatbyrå som varit verksam inom miljörättsområdet sedan 2009 då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Johanna har stor erfarenhet av ärenden inom miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster och har erfarenhet att arbeta med kommuner och VA-huvudmän. Johanna är även en av experterna i VA-guidens expertpanel ”Fråga experten”. Medverkar gör även Marie Albinsson, miljökonsult från Ecoloop och VA-planeringsexpert i VA-guidens expertpanel. Marie har lång erfarenhet av Lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och VA-planeringsfrågor och kommer att guida oss genom lagförändringarna som beslutats.

Advokat
Advokatfirman Lindahl
Marie Albinsson
Miljökonsult, Fil Mag
Ecoloop AB

Datum: 14 december 2022
Tid: 09.00-11.30 (kl 08.45 inloggning för deltagare)
Arrangör: VA-guiden
Frågor: Besvaras av Marie Strand, tfn: 018-10 57 01 eller Elin Jansson, tfn: 0583-406 74
Pris: Medlem i VA-guiden 1495 kr / Icke medlem, 1995 kr. Priserna anges exklusive moms.
Sista anmälningsdag: 12 december 2022 (Anmälan är bindande och gäller endast för en person men kan överlåtas, se mer i våra bokningsvillkor.)

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran installerad för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsare.

14 december: Lagändringar och konsekvenser för hållbara vattentjänster – webbinarium
Anmälan är bindande och gäller för en person men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Var noga med stavningen!
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Bokningsvillkor
Skickar