VA-podden #23 – Nina Lans om etappmålen för hållbar dagvattenhantering

Podden med den högst oklara utgivningsplanen är tillbaka! I avsnitt 23 intervjuas Nina Lans, Naturvårdsverket om etappmålen för hållbar dagvattenhantering och den nya vägledning som tagits fram för att stötta kommunerna att nå målen. 

Nina Lans är handläggare på Vatten- och avloppsenheten vid Naturvårdsverket och arbetar sedan 2018 med dagvattenfrågor på både längden och bredden.

I det 23:e avsnittet intervjuas hon om bland annat Naturvårdsverkets roll när det gäller dagvatten, etappmålen för hållbar dagvattenhantering samt den nya vägledning som ska stötta kommuner och andra i arbetet med att integrera en hållbar dagvattenhantering i planläggning.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.