8 december, Slutseminarium MACRO 3 – Mat i cirkulära robusta system med fokus på källsorterande avloppssystem

MACRO 3 – Äntligen kan vi träffas och tänka tillsammans! Kom och träffa kollegor och experter inom cirkulära källsorterande system. Ta del av inspirerande exempel, lösningar och framtidsspaning. Välkommen till en kunskapsintensiv dag som gör skillnad!

PROGRAM

10.00 – 10.15 Välkommen till MACRO och inledande ord från Svensk Vatten
Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, Svenskt Vatten

10.15 – 10.30 Vad har den tredje fasen av utvecklingsprojektet MACRO inneburit? Projektledare Maria Lennartsson, Stockholms stad

10.30 – 11.30 Varför är källsortering intressant, drivkrafter och nyttor ur ett VA-perspektiv?

  • Samhällsekonomiskt perspektiv – Henrik Nordzell, Ramboll
  • Värmeåtervinning – Jörgen Wallin, KTH
  • Växtnäring – Line Strand, Hushållningssällskapet
  • Vatten samt tekniska och praktiska funktioner – Tommy Giertz, SVOA

11.30 – 11.45  Paus

11.45 – 12.45 MACRO 3:s resultat i respektive utvecklingsprojekt:

  • Viktiga lärdomar från idrifttaging av H+, Amanda Widén, NSVA
  • Gråvattenssystem i Visborg: väg- och teknikval – Susanne Pettersson, Region Gotland

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Fortsättning MACRO 3:s resultat

  • Insamlingssystem i Norra Djurgårdsstaden – Tommy Giertz, SVOA
  • Behandlingsprinciper för klosettvatten – Kristina Stark Fujii, SVOA & Stephanie Rusch, LTU
  • Presentation av projekteringsråd – Åsa Flydén, RISE

14.45 – 15.30 Framåtblick – paneldiskussion kring hur vi implementerar och skalar upp systemen – Stadsbyggnadsrepresentanter, VA-representanter från MACRO-projekten och Svenskt Vatten

15.30 Seminariet avslutas – Tack för idag!

Moderator: Mats Johansson, Ecoloop

(Med reservation för mindre ändringar i programmet)

Program för nedladning (pdf)

Datum: Torsdagen den 8 december 2022
Tid: 10.00–15.30
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen, Stockholm (länk till karta)
Pris: 450 kr exkl. moms, självkostnadspris
Sista anmälningsdag: 30 november 2022 (Anmälan är bindande men kan överlåtas.)

Arrangörer: Svenskt Vatten, Stockholms stads exploateringskontor tillsammans med MACRO-projektets övriga parter och VA-guiden.

Mer information om MACRO 3 hittar du på projektets hemsida: macrosystem.se/resultat-steg-3-macro

Anmälan är stängd.

Frågor om seminariedagen: Projektledare för MACRO,
Maria Lennartsson, Stockholms stad
e-post: maria.lennartsson@extern.stockholm.se