Nominera kandidater till Avlopp & Kretsloppspriset 2023

Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp delas Avlopp & Kretsloppspriset ut. Nomineringen till 2023-års pris är nu öppen. Vet du någon som förtjänar priset? Du kan skicka in förslag på kandidater fram till 31 december 2022.

Är det någon du saknar bland tidigare pristagare till Avlopp & Kretsloppspriset? Vet du någon eller några som bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem, som du tycker borde premieras? Även betydelsefulla insatser på temat vattenbesparing och vattenåtervinning som en del i avloppssystemet kan inrymmas i prisets statuter. Nominera din kandidat till 2023 års pristagare av Avlopp & Kretsloppspriset!

Ärofyllt pris med resa som utvecklar

Priset består av ett resestipendium på 25 000 kr, en kretsloppsanpassad toalett i Afrika eller Asien genom organisationen Toaletter utan gränser och ett hedersdiplom. Pristagaren bjuds in att på nästföljande konferens hålla ett föredrag och presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Vet du någon som förtjänar priset? Skicka in förslag på kandidater

Nomineringen ska innehålla:

  1. Namn på kandidat(er)
  2. På vilket sätt har den nominerade bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet?
  3. Bifoga gärna underlagsmaterial (eller länkar till), till exempel tidningsartiklar, rapporter, intervjuer, referensobjekt eller annat material som styrker motiveringen och ger juryn mer information om kandidaten.

Skicka din nominering till Ebba af Petersens, sekreterare för Avlopp & Kretsloppspriset, ebba.af.petersens@vaguiden.se,  tel 018-17 45 44. Sista dag för nominering: 31 december 2022.

Läs mer: Avlopp och Kretsloppspriset