VISS-kurs om åtgärder i jordbruket

Den 14 november anordnar vattenmyndigheterna en kurs om hur man kan använda VISS i planeringen av lokalt åtgärdsarbete.

Kursen anordnas inom ramen för LEVA (Lokalt engagemang för vatten). Fokus ligger på jordbrukets påverkan och kursen riktar sig till dig som är lokal åtgärdssamordnare.

Mer information och länk till anmälningsformuläret finns på vattenmyndigheternas hemsida.