1 februari, Från VA-plan till vattentjänstplan – så gör vi! Utbildning i Stockholm 2023

Välkommen att boka dig till en utbildningsdag med VA-guiden, Från VA-plan till vattentjänstplan – så gör vi! En högaktuell fråga för alla kommuner då man ska ha en framtagen och beslutad vattentjänstplan på plats senast 1 januari 2024.

Vad innebär lagförändringarna i Lagen om allmänna vattentjänster om kravet på kommunal vattentjänstplan? Hur gör vi för att ta fram en vattentjänstplan? Vad ska planen innehålla? Hur ska samrådet och granskningsförfarandet gå till? Det är några av alla frågor som ni i kommunerna brottas med just nu inför det nya lagkravet att ha en vattentjänstplan beslutad av kommunfullmäktige och på plats senast 1 januari 2024.

Under VA-guidens utbildningsdag kommer vi att fokusera på vad som krävs för att uppfylla lagkravet om att ha en beslutad vattentjänstplan. Utbildningsdagen innehåller både föreläsningar och presentationer inom juridik och VA-planering som varvas med diskussioner tillsammans med våra experter.

Målgrupp: Utbildningsdagen riktar sig bland annat till tjänstepersoner på kommuner och VA-bolag, VA-konsulter och branschpersoner som arbetar med planering för vatten- och avloppsfrågor inom teknisk förvaltning/VA-bolag och miljö- och hälsoskydd, fysisk planering, samhällsbyggnad, övergripande planering etc.

Till vår hjälp under utbildningsdagen kommer våra uppskattade föreläsare och experter inom juridik- och VA-planering att lotsa oss:

  • Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl en av VA-guidens juridikexperter inom VA-planering
  • Krister Törneke, Tyréns som under hösten 2022 arbetat fram Svenskt Vattens vägledning för vattentjänstplaner
  • Marie Albinsson, Ecoloop en av VA-guidens experter inom VA-planering
Advokat
Advokatfirman Lindahl
Konsult inom VA-planering
Tyréns AB
Marie Albinsson
Miljökonsult, Fil Mag
Ecoloop AB

PROGRAM

09.00 – 09.15 Välkommen till VA-guidens utbildning, presentation av dagen och föreläsarna, Marie Strand, VA-guiden & Marie Albinsson, Ecoloop

09.15 – 10.00 Framtagande av vattentjänstplan. Vi tar bland annat upp juridiken kring §6, samråd och granskning, skyfall, Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

10.00 – 10.30 Förmiddagsfika

10.30 – 11.00 Fortsättning: Framtagande av vattentjänstplan,
Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

11.00 – 12.00 Svenskt Vattens vägledning för vattentjänstplaner, Krister Törneke, Tyréns

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Arbetet med revidering av VA-plan och att komplettera den till en vattentjänstplan, Malin Qviberg, VA- och renhållningschef, Nynäshamns kommun

13.45 – 14.30 Uppsala kommuns vattentjänstplan, Maria Broström, projektledare Uppsala Vatten och Avfall AB & Maria Grauers, NoVA Konsult

14.30 – 15.00 Eftermiddagsfika

15.00 – 16.00 Gemensamma diskussioner, frågestund och summering, Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl, Krister Törneke Tyréns och Marie Albinsson, Ecoloop

16.00  Vi slutar – Tack för idag!
(Med reservation för mindre ändringar i programmet)
Program och inbjudan för nedladdning (pdf)

Datum: Onsdag 1 februari 2023
Tid: Heldagsutbildning, kl 09.00 –16.00, (för- och eftermiddagsfika samt lunch ingår)
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm (Karta)
Arrangör: VA-guiden
Frågor om utbildningen: Marie Strand, marie.strand@vaguiden.se tfn: 018-10 57 01 eller Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se, tfn: 0583-406 74
Pris: Medlem i VA-planering på VA-guiden 6700 kr /Icke medlem, 8700 kr. Priserna anges exklusive moms.
Sista anmälningsdag: 18 januari 2023. Anmälan är bindande kan överlåtas, se mer i våra bokningsvillkor. Obs! Begränsat antal platser

1/2 2023 Från VA-plan till vattentjänstplan – så gör vi! Fysisk utbildning i Stockholm
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Lunch och fika ingår. Priser anges exklusive moms.
För- och efternamn
T ex VA-ingenjör, miljöinspektör, VA-konsult etc.
Eventuella matpreferenser
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar