8 december slutseminarium i Stockholm för projektet MACRO 3 – Välkommen att anmäla dig!

Anmälan till slutseminarium i MACRO 3 med fokus på källsorterade system har öppnat. Den 8 december ägnas hela dagen till slutseminariet för det Vinnovafinasierade projektet MACRO 3.

Dagen kommer att bjuda på intressanta föreläsningar, resultat och erfarenheter från MACRO 3-projektets alla aktiviteter. Kom och träffa kollegor och experter inom cirkulära källsorterande system. Ta del av inspirerande exempel, lösningar och framtidsspaningar. Vi syns på plats i Stockholm och du deltar till självkostnadspris (mer information på anmälningssidan).

Till: Fullständigt program och anmälningssida 

 

Ur programmet:

Välkommen till MACRO och inledande ord från Svensk Vatten
Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, Svenskt Vatten

 

Vad har den tredje fasen av utvecklingsprojektet MACRO inneburit?
Projektledare Maria Lennartsson, Stockholms stad

 

Varför är källsortering intressant, drivkrafter och nyttor ur ett VA-perspektiv?
– Samhällsekonomiskt perspektiv – Henrik Nordzell, Ramboll
– Värmeåtervinning – Jörgen Wallin, KTH
– Växtnäring – Line Strand, Hushållningssällskapet
– Vatten samt tekniska och praktiska funktioner – Tommy Giertz, SVOA

 

MACRO 3:s resultat i respektive utvecklingsprojekt:
– Viktiga lärdomar från idrifttaging av H+, Amanda Widén, NSVA
– Gråvattenssystem i Visborg: väg- och teknikval – Susanne Pettersson, Region Gotland
– Insamlingssystem i Norra Djurgårdsstaden – Tommy Giertz, SVOA
– Behandlingsprinciper för klosettvatten – Kristina Stark Fujii, SVOA & Stephanie Rusch, LTU
– Presentation av projekteringsråd – Åsa Flydén, RISE

 

Framåtblick – paneldiskussion kring hur vi implementerar och skalar upp systemen
Stadsbyggnadsrepresentanter och VA-representanter från MACRO-projekten och Svenskt Vatten

 

Moderator: Mats Johansson, Ecoloop

(Med reservation för mindre ändringar i programmet) Program för nedladning (pdf)