2 mars, Hur kan högupplösta skyfallsmodeller underlätta bedömning av översvämningsrisker? Webbinarium

VA-guiden bjuder in SCALGO för att prata om modellering av skyfall och vinster med att bland annat använda högupplöst data och ta hänsyn till markens infiltrationskapacitet. Webbinariet är kostnadsfritt för VA-guidens dagvattenmedlemmar.

Med ökande risk för skyfall i ett förändrat klimat blir det allt viktigare att ta hänsyn till översvämningsrisker när vi planerar den bebyggda miljön. Att modellera effekterna av skyfall är ett av verktygen i denna planering men kan vara både komplicerat och tidskrävande att genomföra.

SCALGO är ett företag som arbetar med att utveckla nya kartverktyg för bedömning av konsekvenserna vid skyfall. Under ett webbinarium den 2 mars 2023 berättar utvecklaren Hampus Åkerblom om en nyutvecklad nationell skyfallskarta som bland annat baseras på en mer högupplöst marktäckeskarta. I kartan har SCALGO även utvecklat en ny tillämpning av ett amerikanskt koncept för att beräkna varierande infiltration med ökande nederbörd.

Under webbinariet kommer Hampus att berätta om hur olika delar av kartverktyget utvecklades och berätta om hur de nya koncepten kan användas för att förbättra skyfallskarteringen. Det blir också en demonstration av den nya skyfallskartan och hur den kan användas till skyfallsplanering. Arbetet som presenteras i webbinariet är en del i utvecklingen av SCALGO Live, en onlineplattform med färdiga nationella översvämningsanalyser och interaktiva verktyg för att stödja arbetsprocessen vid planering.

Innehåll i korthet

  • Viktiga processer att ta i beaktande vid skyfallsmodellering
  • Vinster med att använda högupplöst data i skyfallskartor
  • Beskrivning och demonstration av den nyutvecklade skyfallskartan

Föreläsare

Hampus Åkerblom, marknadsutvecklare Sverige, SCALGO.

Praktisk information

Datum: 2 mars
Tid: 9.00 – 10.30
Arrangör: VA-guiden, i samarbete med SCALGO
Frågor: Ville Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03
Pris:
Medlem i VA-guiden – dagvatten: Kostnadsfritt
Ej medlem: 1000 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag: 24 februari

En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.

Anmälan

2/3 2023 Hur kan högupplösta skyfallsmodeller underlätta bedömning av översvämningsrisker? – webbinarium
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult

Faktureringsuppgifter (endast för icke-medlemmar i VA-guiden - dagvatten)

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar