26-27 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista anmälningsdag är den 20 april.

VA-guiden ger en grundläggande teknikgenomgång där vi beskriver de vanligaste systemen. Vi går igenom hur de är tänkt att fungera och bra saker att tänka på vid förarbete, installation och tillsyn. Under den andra kursdagen går Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, igenom de centrala reglerna som berör handläggningen av de små avloppsanläggningarna.

Genomgångar av tekniker för småskalig avloppsrening och juridiken som rör små avlopp triggar såklart alltid tankar, idéer och reflektioner. Diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenhet. Inför kursen bjuds du som deltagare in till en kurswebb med information, referensmaterial och länkar.

Inbjudan och program (pdf)

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är relativt ny inom området små avlopp. Utbildningen fokuserar i första hand på miljökontorens prövning av tillståndsansökningar. Vårt mål är att ge dig som inspektör grundläggande kunskaper för att hantera inkommande ansökningar. Även om du är ny på området utgår vi ifrån att du har vissa förkunskaper inom miljö- och hälsoskydd samt miljöbalken.

Utbildningen passar även dig som inte arbetar på myndighet men vill förstå miljökontorens perspektiv samt få bättre koll på regelverket som styr handläggningen av avloppsärenden.

Innehåll: teknik och juridik för små avlopp

Första dagen, 26/4, fokuserar på teknikgenomgången och platsens förutsättningar.

 • Mark och vatten på platsen och skyddsavstånd
 • Markbaserad rening och slamavskiljning
 • Kemisk fällning samt fosforfilter
 • Minireningsverk, förtillverkade anläggningar och CE-märkning
 • Sluten tank samt BDT-rening
 • Livlinor och fallgropar – vanliga fel och brister i olika anläggningstyper
 • Prövning – handläggning av ansökan om tillstånd

Dagen avslutas med ett grupparbete.

Björn Eriksson och Maja Englund, VA-guiden
Andra kursdagen fokuserar på juridiken kring små avlopp

Reglerna runt små avlopp finns framförallt i miljöbalken och ett antal förordningar under miljöbalken. Men många av handläggningsreglerna återfinns i förvaltningslagen.

 • Rättskällor och grundläggande rättskunskap
 • Kommunens roll som rättstillämpare

  Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik
 • Överblick av det VA-rättsliga regelsystemet, PBL och LAV
 • Miljöbalkens målsättning
 • Allmänna hänsynsreglerna och materiella regler i miljöbalken
 • Handläggning och Förvaltningslagen
 • Tillståndsprocessen
 • Tillsynsprocessen
 • Beslut och förelägganden
 • Miljöbalkstillståndens rättskraft

Datum: 26-37 april 2023
Tider: 8.30-16.30
Plats: Teams
Arrangör: VA-guiden
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se
eller Björn Eriksson, bjorn.eriksson@vaguiden.se

Pris: Medlem eller annonsör, 7500 kr, exkl. moms. Ej medlem eller annonsör, 9500 kr, exkl. moms.
(Medlem i VA-guiden små avlopp eller annonsör på avloppsguiden.se)

Sista anmälningsdag: 20 april 2023 (Anmälan är bindande men kan överlåtas.)

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till dig som deltagare efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran installerad för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsare.

26-27/9 2023 Grundläggande teknik och juridik för små avlopp webb
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Priserna anges exklusive moms.
För- och efternamn
T.ex. Miljöinspektör, konsult etc
Var noga med stavningen 🙂
Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med små avlopp?
Vi frågar för att kunna förbereda oss.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Bokningsvillkor
Skickar

VA-guidens bokningsvillkor och integritetspolicy

Se alla VA-guidens utbildningar

2 kommentarer

  • Hej Jakob och tack för din fråga. Vi skickar alla fakturor elektroniskt så det är inga problem. Fyll i de uppgifter du vill lämna på de fält som finns så fångar jag upp dem när det är faktureringsdags. MVH Emmelie Lagemyr, VA-guiden