4 maj, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under våren en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när det gäller markavvattningsföretag. 

Hur ska markavvattningsföretag hanteras i planprocessen? Vilket flöde är acceptabelt från planområdet och vem är ansvarig för vad? Dessa är frågor som ofta dyker upp i samband med exploatering i städernas utkanter, på eller i anslutning till åkermark.

För att reda ut de här frågorna bjuder VA-guiden in till en webbutbildning den 4 maj. Föreläsare är två veteraner inom området: Bengt Jonsson (civilingenjör och agronom) och Carl-Gustav Hagander (arkitekt) med många år på bland annat Mark- och miljööverdomstolen bakom sig.

Målgrupp

Personer som kommer i kontakt med markavvattningsföretag i sin yrkesroll, till exempel projektledare/utredare på VA-förvaltning eller VA-bolag, anställda inom plan- och exploateringsavdelning på kommun eller konsulter som utför dagvattenutredningar.

Innehåll

Kursen består av två delar. Under förmiddagen fokuserar vi på vad ett markavvattningsföretag är, bland annat genom att besvara följande frågeställningar:

 • Historiken, hur kom det till och varför?
 • Hur har lagstiftningen förändrats?
 • Vilka fastigheter ingår och påverkas?
 • Hur är de dimensionerade?
 • Var hittar jag information om markavvattningsföretag?

Under eftermiddagen går vi igenom hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Exempel på frågor som kommer att lyftas:

 • Hur ser juridiken ut, vilka lagar reglerar detta?
 • Juridiken kring anslutning av verksamhetsområde (VO), av samfällighet eller privat fastighet till dikningsföretag.
 • Kan en del av ett dikningsföretag ingå i ett VO för dagvatten eller behöver kommunen då ta över hela dikningsföretaget?
 • Vad gäller om VO respektive planområde ligger inom respektive utanför båtnadsområde?
 • Hur kan skötselansvar mellan markavvattningsföretag och VA-huvudman regleras?
 • Vilken/vilka utredningar behöver göras för att upphäva dikningsföretag?
 • Om dikningsföretaget är dimensionerat för att ta emot ett flöde av 2 l/s, ha, vilken återkomsttid ska man då räkna med?

Ett mer detaljerat program kommer närmare kursstart.

Föreläsare

Civilingenjör och agronom
Arkitekt SAR/MSA och tidigare tekniskt råd, MÖD

Bengt Jonsson är civilingenjör och agronom. Han har arbetat 15 år som lantbruksingenjör vid Jordbruksverkets vattenenhet där han framför allt handlade frågor gällande avvattning av jordbruksmark. Som förrättningsman enligt 12 kap vattenlagen han har prövat och lämnat tillstånd till olika typer av markavvattningsföretag.  Han har behörighet att vara markavvattningssakkunnig. Han har i 10 år arbetat som tekniskt råd vid mark- och miljödomstolen och 10 år som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Vid domstolarna har han varit inblandad i olika typer av miljömål men framför allt varit inriktad på måltyper där vattenfrågor varit av särskilt intresse.

Carl-Gustaf Hagander har lång erfarenhet av att arbeta med tillämpningen av PBL i samhällsbyggandet. Han har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län samt arbetat på Riksantikvarieämbetet. Senast arbetade han som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Carl-Gustaf är en av författarna till boken ”PBL 2010 – En handbok om nya PBL och samhällsbyggande”, den senaste upplagan gavs ut 2016. Han har lång erfarenhet av att utbilda i PBL för olika målgrupper och är alltid lika uppskattad som föreläsare.

Praktisk information

Datum: 4 maj
Tid: 9.00-16.30 (kl 8.45 inloggning för deltagare och kontroll av teknik)
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74 eller Ville Feltelius, vilhelm.feltelius@vaguiden.se, 018-10 57 03

Pris:
Medlemmar i VA-guiden inom dagvatten: 4200 kr exkl. moms.
Ej medlemmar: 6200 kr exkl. moms.

 

Sista anmälningsdag: 28 april

 

Observera att en länk till webbsändningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran installerad för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsare.

Anmälan

4 maj, Markavvattningsföretag i planprocessen - webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Var noga med stavningen!
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Bokningsvillkor
Skickar

Se alla VA-guidens utbildningar