Naturfotografen Johan Hammar föreläser under Vatten Avlopp Kretslopp 2023

Fotografen och biologen Johan Hammar är en av föreläsarna under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 15-16 mars i Helsingborg. Han kommer att berätta om det fantastiska liv som finns under vattenytan, belysa utmaningarna framåt men också tala om hur insatser gjort att våra sötvatten faktiskt mår bättre idag än för 50 år sedan. 

Johan Hammar är biolog som sedan 2013 arbetar som fotograf och filmare med inriktning på natur- och miljörelaterade frågor. Hans arbete har bland annat resulterat i boken ”Sötvatten- en värld av liv” och en rad utställningar med hans foton. År 2019 utnämndes han även till Årets Naturfotograf av Naturvårdsverket.

Johan Hammar är en av föreläsarna under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg 15-16 mars. Hör honom berätta om vad hans föreläsning kommer att handla om i videospelaren ovan.

Se hela konferensprogrammet här: till program och bokning.

Gädda. Foto: Johan Hammar
Johan Hammar är utbildad sötvattenbiolog och en erkänd naturfotograf, som bland annat vunnit utmärkelsen Årets naturfotograf 2019.