LOVA-projekt i Uppsala för effektivare tillsynsmetod av minireningsverk

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det undersöker ett LOVA-projekt Uppsala. Projektet tar fram anpassade checklistor och egenkontrollprogram. Miljöförvaltningen berättar om sin tillsyn i projektet på Vatten Avlopp Kretslopp 2023. 

Flera projekt har visat på behovet av tillsyn för att små avloppsanläggningar ska fungera som det är tänkt. För att bedöma behovet av tillsyn för minireningsverk behöver man identifiera de viktigaste kontrollpunkterna vad gäller miljötillsynen i fält, service och husägarens egenkontroll.

Detta LOVA-projekt avser att utveckla och utvärdera en effektiv tillsynsmetodik för minireningsverk. Projektet startade maj 2021 och pågår till och med juni 2023. Utöver checklistor för tillsyn med lämpliga kontrollpunkter samt checklistor för lämplig egenkontroll förväntas projektet generera ökad kunskap om tillsynsmetoder för minireningsverk och anläggningar med definierat utlopp.

Den 16:e mars deltar inspektörerna Alexandra Drake och Niclas Bergman från miljöförvaltningen i Uppsala på Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg. De presenterar projektet och berättar om miljöförvaltningens tillsyn och deras erfarenheter.

Projektet och miljöförvaltningen utvärderar tillsynsinsatserna och projektet i sin helhet. Projektrapporten väntas bli klar under våren 2023 och erfarenheter från tillsynen sprids via VA-guiden som fungerar som kommunikationskanal till projektet till intresserade kommuner.

Läs mer om LOVA-projektet: Effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, 2021-2023

Vatten Avlopp Kretslopp 2023