20 april, Juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner, webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar i samband med kommunala vattentjänstplaner. Johanna Lindqvist, miljörättsadvokat från Advokatfirman Lindahl kommer hålla i genomgången och svara på era i förväg inskickade frågor. Webbinariet är kostnadsfritt för VA-planeringsmedlemmar i VA-guiden.

Alla kommuner ska enligt det nya lagkravet i Lagen om allmänna vattentjänster, ha en framtagen och beslutad vattentjänstplan innan den 1 januari 2024.  Vattentjänstplanen omfattas av kraven om strategiska miljöbedömningar av planer och program enligt 6 kapitlet miljöbalken. Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Under detta webbinarium kommer advokat Johanna Lindqvist guida oss genom regelverket kring strategiska miljöbedömningar kopplat till vattentjänstplaner. Vi avslutar med en frågestund där hon svarar på era inskickade frågor, som till exempel när det behövs en strategisk miljöbedömning?

Marie Albinsson, miljökonsult och VA-planeringsexpert från Ecoloop medverkar som moderator under webbinariet.

Skicka gärna in frågor i förväg tillsammans med din anmälan.

Advokat
Advokatfirman Lindahl
Marie Albinsson
Miljökonsult, Fil Mag
Ecoloop AB

Praktisk information

Datum: Torsdag 20 april
Tid: kl 10.00-11.00
Arrangör: VA-guiden
Frågor: Marie Strand, marie.strand@vaguiden.se, 018-10 57 01 eller Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74
Pris: Medlem i VA-guiden inom VA-planering: Kostnadsfritt
Ej medlem: 1000 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag: 14 april

 

En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.

Anmälan

20 april 2023 Juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner – webbinarium
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult

Faktureringsuppgifter (endast för icke-medlemmar i VA-guiden inom VA-planering)

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar