12 december, Juridik och teknik för dagvatten – webbutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen hos olika dagvattenanläggningar och när de är lämpliga att anlägga? Då är VA-guidens utbildning Juridik och teknik för dagvatten något för dig!

Utbildningen behandlar hur områdets lagstiftning både samverkar och ibland motverkar samt ger kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Exempel på frågor som lyfts under utbildningen:

  • Vilken påverkan har dagvatten på yt- och grundvatten?
  • Hur regleras dagvatten i lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen och miljöbalken?
  • Vad bör en dagvattenutredning innehålla?
  • Vilka tekniker för dagvattenhantering finns det?

Målgrupp är tjänstepersoner på alla kommunala förvaltningar som hanterar dagvattenfrågan; VA, plan, exploatering, fastighet och miljö samt konsulter inom dagvattenområdet. Kursen passar dig som både är ny eller gammal i din roll.

Preliminärt program (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare

Konsult inom dagvatten
WRS AB
Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

Jonas Andersson är agronom och VD vid konsultföretaget WRS med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet.

Jonas Christensen är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sen 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik på heltid där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till dagvatten.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Datum: 12 december 2023
Tid: kl. 8.30-16.30
Plats: Digitalt. En länk till utbildningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: Senast 8 december 2023 (anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Pris:
Medlem i VA-guiden dagvatten: 4200 kr (exkl moms)*
Ej medlem: 6200 kr (exkl moms)

Frågor om utbildningen: Elin Jansson, VA-guiden, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74

 

*Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, emmelie.lagemyr@vaguiden.se

Anmälan

12/12 2023 Juridik och teknik för dagvatten – webb
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Priser anges exklusive moms.
För- och efternamn
T ex VA-ingenjör, miljöinspektör, VA-konsult etc.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.
Skickar