8 november, Vattentjänstplaner och § 6 LAV – utbildning i Göteborg

Välkommen till en utbildningsdag om VA-planering på plats i Göteborg. Under dagen varvas juridikföreläsningar med exempel från kommuner och VA-experter hur man arbetat med vattentjänstplaner och § 6-frågorna med tid för diskussion och frågor.

VA-guiden bjuder in till en utbildningsdag om VA-planering. Dagen kommer att handla om hur arbetet med vattentjänstplaner går samt ta upp aktuella frågeställningar som uppstått under detta arbete. Under utbildningen kommer även tillägget i andra stycket § 6 om flexibla behovsbedömningar att tas upp och diskuteras. Hur påverkar egentligen tillägget i § 6 lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kommunernas arbete med VA-planering och framtagande av de nya vattentjänstplanerna?

Målet är att få kunskap och exempel på hur andra arbetar med dessa frågor, det kommer även finnas tid att ställa egna frågor om vattentjänstplaner och § 6.

Målgrupp

Tjänstepersoner på kommuner, VA-bolag, länsstyrelser, VA-konsulter och branschpersoner som arbetar med planering för vatten- och avloppsfrågor inom teknisk förvaltning/VA-bolag och miljö- och hälsoskydd, fysisk planering, samhällsbyggnad, övergripande planering etc.

Detaljerat program för dagen (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare

Till vår hjälp under utbildningsdagen kommer bland annat våra uppskattade föreläsare och experter inom juridik- och VA-planering att föreläsa:

  • Emelie Persson, Avdelningschef Vatten på Tyréns med stor erfarenhet inom VA-planeringsfrågor
  • Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl en av VA-guidens juridikexperter inom VA-planering
  • Marie Albinsson, Ecoloop en av VA-guidens experter inom VA-planering
Avdelningschef Vatten
Tyréns AB
Advokat
Advokatfirman Lindahl
Marie Albinsson
Miljökonsult
Ecoloop AB

Medverkar under utbildningsdagen gör även:

  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län som kommer att berätta om deras arbete med vattentjänstplaner och § 6 LAV.
  • Havs- och vattenmyndigheten om deras tillsynsvägledningsansvar för 6§ LAV och vad det nya ansvaret innebär.
  • Det blir också olika kommunexempel från bland annat Göteborgs Stad och Tranås kommun, exempel från den större och den mindre kommunen om hur arbetet med vattentjänstplanerna har gått till.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Datum: onsdag 8 november 2023
Tid: kl 9.00 – 16.30
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg. (Karta)
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2023. (Anmälan är bindande kan överlåtas)
Pris:
Medlem i VA-guiden VA-planering: 6700 kr (exkl. moms)
Ej medlem i VA-planering: 8700 kr (exkl.moms)
Frågor om utbildningen: Elin Jansson, VA-guiden, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74

 

*Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom VA-planering. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, emmelie.lagemyr@vaguiden.se

8 november 2023, Vattentjänstplaner och §6 LAV - utbildning i Göteborg
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Bokningsvillkor
Skickar